Nytt nummer av Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap

Nytt nummer av NOTM foreligger. Denne gangen med tre vitenskapelige artikler av henholdsvis Bård Hallesby Norheim/Joar Haga og to artikler av Arngeir Langås. Du kan lese dette her.

Tidsskriftet utgis digitalt (uten abonnement) fire ganger i året. I redaksjonen sitter Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Storstein Haug og Hans-Aage Gravaas