Slutter i NORME

PRESSEMELDING FRA NORMES STYRE

Daglig leder i NORME, Hans Aage Gravaas, har takket ja til tilbudet om ny stilling som sokneprest i Voksen menighet i Oslo og har derfor valgt å si opp sin stilling som daglig leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Han fratrer i løpet av våren 2022.

Gravaas understreker at det ikke er noe dramatikk i avgjørelsen og at dette skjer fullt og helt etter eget ønske. Han er glad for tiden han fikk i organisasjonen:
– Jeg er takknemlig for tiden jeg har fått i NORME. Det har vært et stort privilegium å samarbeide med norske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner om evangelisering og global misjon.

Styreleder Rolf Gunnar Heitmann skulle gjerne ønske at Gravaas fortsatte i stillingen. I en tid med strenge restriksjoner på møte- og reisevirksomhet, har Gravaas maktet å lede og utvikle Norme-nettverket på en god og betryggende måte. Han har formidlet kunnskap om misjon og bidratt til å opprettholde kontakten mellom Norge og internasjonale misjonsmiljøer, sier Heitmann i en kommentar til oppsigelsen.

Norme er for tiden inne i en strategiprosess der medlemsorganisasjonene har definert og prioritert satsingsområder. Oppfølging av denne prosessen vil være en viktig oppgave for styret og ny daglig leder, sier Heitmann. Styret vil derfor starte rekruttering av Gravaas sin etterfølger umiddelbart.