Vil du bli vår nye leder?

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME 

er et nettverk av 40 norske kirkesamfunn og organisasjoner, i tillegg til menigheter og enkeltpersoner som arbeider med misjon nasjonalt og globalt. NORME ble opprettet i 2001 som en sammenslåing av Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske Allianse og Lausannebevegelsen. 

NORME vil: 

 • stimulere til engasjement for misjon og evangelisering nasjonalt og globalt 
 • koordinere og bistå sine medlemmer i oppdraget med å bringe evangeliet videre både i Norge og internasjonalt 
 • styrke kontakten mellom norske og internasjonale misjonsmiljøer og organisasjoner

Da vår nåværende leder har fått ny stilling i annen virksomhet, søker vi etter:

Daglig leder i 100% stilling

Daglig leders oppgaver:  

 • aktivt bidra til å virkeliggjøre NORMEs målsettinger 
 • ha det faglige og administrative ansvaret for NORMEs virkegrener, arrangementer og nettverk.  
 • være et bindeledd mellom medlemmene og andre kontakter nasjonalt og internasjonalt. 
 • samle, analysere og formidle informasjon om misjon og evangelisering 

Daglig leder må identifisere seg med NORMEs verdier, formål og basis, samt Lausannepakten. 

Kvalifikasjoner 

 • relevant utdannelse på universitets-/høgskolenivå 
 • gode evner til samarbeid, nettverksbygging og formidling
 • internasjonal erfaring og kjennskap til norsk misjonsvirksomhet
 • erfaring med tilretteleggelse og gjennomføring av prosjekter og arrangement
 • beherske engelsk skriftlig og muntlig

NORMEs kontor er samlokalisert med Digni, sentralt i Oslo. 

Daglig leder ansettes på åremål for en periode på fire (4) år, med mulighet for forlengelse. 

Ønske om snarlig tiltredelse.

Lønn etter avtale.  

For nærmere informasjon, kontakt nestleder Yngvild Hofstad, telefon 482 55 679

Søknad med attester og CV sendes elektronisk til: NORME v/ nestleder Yngvild Hofstad, epost: yngvild@ywam.no. 

Søknadsfrist: 6. januar 2022