LINK22: Fra bølge til ung misjonsbevegelse

  • Morgendagens misjonsbevegelse: Hvordan motivere, rekruttere og engasjere unge for misjon?
  • The Send er den største og bredeste kristne hendelsen på flere ti-år innen mobilisering av ungdom. Hvordan kan kristne organisasjoner og kirkesamfunn jobbe for å skape en ung misjonsbevegelse i kjølvannet av The Send?

14.09.2022 – Storsalen: Staffeldts gate 4, 0166 Oslo – Påmeldingsfrist: 09.09.2022

Les mer og meld deg på: 

https://www.checkin.no/event/44241/link22-fra-bolge-til-ung-misjonsbevegelse

09:00 – 09:10:

Velkommen

09:10 – 09:40:

Misjon. Er det verdt det?  – Kjetil Vestel Haga (Normisjon)

09:40 – 10:10:

Wherever. Whenever. How..? – Runar Byberg (Misjon uten grenser)

10:10 – 10:30:

Pause

10:30 – 11:00:

Hva kjennetegner en bevegelse, og hvordan skape det? – Helje Kringlebotn Sødal (Professor UiA)

11:00 – 11:30:

Hvor ble det av 70- og 90-tallets fornyelser, og hva kan vi lære av dem nå? – Tonje Haugeto Stang

11:30 – 12:15:

Lunsj

12:15 – 13:00:

Hvordan kan vi bruke The Send til å skape en ung misjonsbevegelse?

Link Talk 1: Anne-Lin Bringaker Hynnekleiv (Laget)

Link Talk 2: Hans Kristian Skaar (Misjonssambandet ung)

Link Talk 3: Gabriel Stephen (HLT)

13:00 – 13:25:

Bordsamtaler

13:25 – 13:50:

Lausanne bevegelsen: Hva samler oss? Hvordan lykkes med å rekruttere og utruste unge misjonale ledere? En samtale mellom Kristian Sveinall Øgaard (Acta Normisjon), Lars Dahle (NLA Høgskolen) og Ole-Magnus Olafsrud (Barnabas Focus) 

13:50 – 14:00:

Oppsummering og avslutning (Øystein Samnøen, NORME)

Les mer og meld deg på: 

https://www.checkin.no/event/44241/link22-fra-bolge-til-ung-misjonsbevegelse