Norges Kristne Råd inviterer til lanseringen av ressursdokument «Misjon og Migrasjon»

Vi lever i en globalisert verden med store omveltninger. Teknologisk utvikling har forandret måten vi lever, lærer, kommuniserer og samhandler. Det spirer fram et sammenkoblet globalt marked. Økende antall mennesker reiser til andre land av ulike grunner, som for å skaffe seg arbeid, stifte familie eller studere. Naturkatastrofer, økonomiske og politiske urettferdighet tvinger millioner av mennesker på flukt. Dette preger også Norge hvor personer med innvandrerbakgrunn har passert 1 000 000.

Når mennesker flytter på seg tar de med sine kulturelle og religiøse identitet og erfaringer. Gjennom internasjonal migrasjon forandres det religiøse landskapet mange steder i verden, Norge inkludert. Men dessverre vet vi lite om innvandrerbefolkningens religiøsitet generelt. Og vi hører sjelden om de kristne innvandrere fra hele verden som har kommet hit. Hvem er kristne innvandrere? Hvordan bevarer de troen? Hva skjer med deres barn og ungdommer? Hva skjer med folk fra land uten kirke og trosfrihet? Hvordan forholder de seg til norsk kirkeliv og samfunn? Dette er noen av spørsmålene som ressursheftet adresserer.           

25.nov fra kl 08:45

Kirkens hus, Rådhusgata 1, 0151 Oslo

(det serveres morgenkaffe med noe å bite i før programmet begynner kl. 9:00)

Program

  • Velkomst hilsen ved Erhard Hermansen
  • Innledende ord om prosjektet ved Lemma Desta
  • Foredrag om misjon og migrasjon ved Stian Sørlie Eriksen
  • Utdrag fra artiklene i ressursdokumentet
  • Innlegg
Erhard Hermansen
Lemma Desta
Stian Sørlie Eriksen