Klimakrisen i lys av kristen tro

Temadag: Fredag 24. mars kl. 08:30 til 15:30 | Sted: Salem konferansesenter, Sigurds gate 6, Bergen
Pris: 200 kr (student 100 kr)

Påmelding: https://app.checkin.no/event/52121

Vi er med i et tverrkirkelig nettverk for vern om skaperverket. Sammen med NORME og Tent planlegger vi en temadag for deg som er opptatt av misjon og evangelisering. Målet er at oppdraget Gud har gitt oss om å ta vare på skaperverket skal gis større oppmerksomhet.

FN sitt klimapanel sier at de neste årene blir avgjørende for hvor mye vi klarer å begrense klimaendringene. Hvis dette stemmer, kan vi ikke forholde oss likegyldige. Forskere fra hele verden sier at klimaendringene rammer verdens fattigste hardest. Dette gjelder blant annet land som våre menigheter driver misjon og hjelpearbeid i. Vi i Norge, med stor materiell velstand, har ansvar for å sette oss inn i konsekvensene av vår levemåte.

Kristent livssyn har relevante bidrag i møte med verdens klimautfordringer. Flere teologer og forskere fra våre kristne miljøer har brukt mye tid på å jobbe med klima- og miljø- spørsmålene. Vi har et ønske om at denne kunnskapen blir mer tilgjengelig og å samtale om spørsmålene på tvers av menigheter.

Nettverket vårt er tverrkirkelig og assosierer seg med NORME. Vi inviterer til en temadag med følgende innhold:

1) HVA SIER BIBELEN OM VERN OM SKAPERVERKET?

Karl Inge Tangen

“Hvorfor klimaarbeid? – Skal ikke jorden forgå?”

Rolf Kjøde

→ “Går klimaengasjement ut over misjonen eller henger det sammen?”

Karl Inge Tangen
Forskningsleder ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Aktiv i Pinsebevegelsen
Rolf Kjøde
Førstelektor ved NLA Høgskolen Aktiv i Normisjon

2) HVORDAN FORHOLDE SEG TIL FORSKNINGEN PÅ KLIMA?

Daniel Schjelderup

“Hvilken forskning bør kristne stole på?”

Olav Krogsæter

→ “Hva vet vi sikkert om klimaendringer?”

Daniel Schjelderup
Fysiker
Aktiv i Bethel Bergen
Olav Krogsæter
Meteorolog Aktiv i NLM

3) HVA GJØR VI MED DETTE?

Pia Helene Skagfjord

“Hva gjør vi med klimaangsten?”

Karl Inge Tangen

→ “Bør vi oppfordre menigheten til å leve mer bærekraftig hvis vi ikke klarer det selv?”

Thor Haavik

“Hvor høyt bør vi prioritere klimasaken og hvordan velge blant alle klimatiltak?”

Erfaringsdeling og idémyldring i grupper

Pia Helene Skagfjord
Student
Aktiv i Kristent Fellesskap
Thor Haavik
Prest i Salhus Aktiv i Den norske kirke

Det blir ankomst med registrering og mingling kl. 08.30–08.55. Felles oppstart blir kl. 09.00, og vi er ferdige kl. 15.30. Det blir tre økter på ca. to timer, med servering i pausene. Alle øktene vil veksle mellom undervisning, gruppesamtaler og spørsmål i plenum.

Påmelding så langt plassene rekker frem til onsdag 22. mars.. Deltakeravgiften går til servering og reisekostnader: https://app.checkin.no/event/52121