Gratis frokostseminar om innovasjon

29. mars kl 08:30 – 10:00
Påmelding: https://app.checkin.no/event/55131/gratis-frokostseminar-om-innovasjon

Sted: NORME og Digni sine kontorer, Arbins gate 11, Oslo
Gratis frokostseminar: Å lede innovasjonsprosesser. Lederens rolle i innovasjonsprosesser.

NORME, Norges kristne råd, Digni og ViD inviterer til felles frokostseminar i NORME og Digni sine kontorer. Tema: Å lede innovasjonsprosesser. Lederens rolle i innovasjonsprosesser.

Bidragsytere:

PhD-stipendiat ved ViD, Dag-Håkon Eriksen, deler funn fra doktorgradsarbeidet sitt knyttet til innovasjon og endring i kristne organisasjoner. Dag-Håkon jobbet tidligere som internasjonal leder i Normisjon.

Daglig leder i NORME, Øystein Samnøen, har en mastergrad i strategisk ledelse og innovasjon fra BI Executive. Han har hatt ulike lederroller i Ungdom i Oppdrag, Barnevakten, MAF, Dagen, Mercy Ships, Sightsavers og Solide samliv. Øystein vil snakke om faktorer som fremmer eller hemmer innovasjon.

Per-Steinar Krogstad innehar en Master of Business and Administration, er seriegründer og har mer enn 30 års erfaring som rådgiver ovenfor bedrifter, ideelle organisasjoner og styrer. Per-Steinar vil sette søkelys på rollen til både ledere og styret.

Leder for Ungdom i Oppdrag Andreas Nordli deler erfaringer fra The Send: Det innovative aspektet ved å jobbe sammen med så mange medarrangører og oppfølgingsarbeidet i etterkant. Oppfølgingsarbeidet innebar mange nye innfallsvinkler på oppfølging respondenter. Hvordan har det fungert? Hva ville man endret på i lys av erfaringer?

Erfaringsutveksling og muligheter for spørsmål.

Program:

08.00   Frokost og mingling

08.30   Velkomst og intro

            Dag-Håkon Eriksen: Funn fra doktorgradsstudier om innovasjon i kristne organisasjoner

            Øystein Samnøen: Faktorer som fremmer eller hemmer innovasjon

            Per-Steinar Krogstad: Rollen til ledere og styret i innovasjon

Dag-Håkon Eriksen
Øystein Samnøen
Per Steinar Krogstad

09.40   Gruppesamtaler og plenumssamtale

10:00   Slutt

Seminaret er gratis. Frokost serveres ved ankomst.

Påmelding via Checkin:

https://app.checkin.no/event/55131/gratis-frokostseminar-om-innovasjon

Kontaktperson:

Øystein Samnøen / 404 01 808