Missiologisk Forum 27.april 2022

  Nye måter å snakk om misjon på? Missiologisk forum 27. april 2022 på MF i Oslo Misjon er ofte forstått og snakket om som det kirken gjør «der ute», og mange er fremdeles opphengt i denne litt gammeldagse misjonsforståelsen. Noen er redd for å snakke om misjon og i tillegg er det røster som hevder at misjon i seg …

Link 2019, 4.09, Fra fremmed til familie

Årets Link-konferanse er lagt til Oslo den 4. september. Tema for konferansen vil være Fra fremmed til familie, med fokus på nye Jesustroende og hvordan vi kan ivareta dem i norske menigheter og forsamlinger.   Vi får besøk av Dr. Martin Accad fra Libanon, som leder Department of Islamic studies ved Arab Baptist Theological Seminary. Dr. Accad skal blant annet snakke om Kontekstualisert tro. …

Ny daglig leder ansatt i NORME

Hans Aage Gravaas (57) blir fra 3. september ny daglig leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Stillingen er en åremålsstilling. Gravaas overtar etter Anne Lise Søvde Valle. Hans Aage Gravaas er teolog og ordinert prest i Den norske kirke. Han kan se tilbake på studier i misjon og økumenikk fra England, studier i amharisk språk fra Etiopia …

Missiologisk Forum/Egede rep.-møte, 4.06

Velkommmen til Missiologisk Forum og Egede-instituttets representantskapsmøte, i samarbeid med Den Norske Israelsmisjon (DNI). Vårens Missiologiske Forum blir arrangert i samarbeid med Egede-instituttet og Den Norske Israelsmisjon. Forumet er et samarbeidsprosjekt i anledning Den Norske Israelsmisjon sitt 175-årsjubileum og Egede-instituttets representantskapsmøte. Dato for årets Missiologiske Forum er 4. juni, og sted blir på NLA-høyskolen i Oslo (Linstowsgate 3). Tema for …

24.-25. mai; Fagsamling og nettverksmøte i MBB-nettverket

Styringsgruppa i NORMEs MBB-nettverk inviterer ansatte og frivillige i medlemsorganisasjoner, kirker og andre sammenhenger til to dager med inspirasjon, fordypning og revitalisering. Com follow me; Vi får blant annet være med på lanseringen av disppelgjøringskurset Come follow me, på norsk. Kurset er et godt verktøy for disippelgjøring av nye troende fra Midtøsten. Den norske oversettelsen vil deles ut til alle …

30 dagers bønn for verdens muslimer

Vil du være med å be for verdens muslimer gjennom deres fastemåned, ramadan? Da er du velkommen med i et globalt nettverk av forbedere som benytter bønneguiden 30 dagers bønn for verdens muslimer. Aktuelle datoer for 2019-kampanjen er 6. mai til 4. juni. 30 dagers bønn for verdens muslimer er en internasjonal kampanje oversatt til, og publisert på, mer enn 30 …

Missiologisk Forum, 5. februar

Mellom kontekstualisering og synkretisme: En viktig oppgavene i misjon er å skjelne mellom ånder. I misjon møter vi behovet for å skjelne mellom hva som bør bevares av kultur, tradisjon og praksis, og hva som bør tas avstand fra. Vi har sett etter måter å kontekstualisere det kristne budskapet på, mens vi har ønsket å unngå uheldige religionsblandinger eller synkretisme. Men …

Inn for landing, 21. -25. februar 2019

Igjen arrangeres kurset Inn for landing for ungdommer fra utsendte familier, den 21. til 25. februar. Inn for landing er et fem dagers kurs for ungdommer som har hatt deler av sin oppvekst i en annen kultur. På Inn for Landing setter vi fokus på det ”å lande” i Norge etter å ha bodd «ute». Inn for Landing er en …

Europa trenger HÅP!

Hope for Europe er en nettverksbasert konferanse i regi av European Evangelical Alliance. Tidspunkt for konferansen er mandag 8. oktober til lørdag 13. oktober, og sted er Tallin. Hope for Europe har allerede over 600 påmeldte fra hele Europa. Du finner alle detaljene rundt konferansen her.  Nettverkene er til for deg som har en tjeneste innenfor samme område. De ulike nettverkene …

Missiologisk Forum 1. november; Christ Connecting Youth Ministry

Hvorfor forsvinner ungdommer fra menighet og misjon? Er vi i ferd med å miste neste generasjon? David Kinnaman, fra Barna Group, California, USA, kommer til Missiologisk Forum. Kinnaman har blant annet forsket på ungdommers religiøsitet, og hvorfor ungdommer forlater menighet og misjon. Boken You lost me, har allerede rukket å bli en klassiker. I tillegg får vi blant annet høre …