Nye måter å snakke om misjon på?

Nye måter å snakke om misjon på Missiologisk forum 27. april 2022på MF i Oslo Misjon er ofte forstått og snakket om som det kirken gjør «der ute», og mange er fremdeles opphengt i denne litt gammeldagse misjonsforståelsen. Noen er redd for å snakke om misjon og i tillegg er det røster som hevder at misjon i seg selv er …

Takk for meg!

Av Hans Aage Gravaas Vi skriver 23.februar. Om mindre enn en uke har jeg hatt min siste arbeidsdag som leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Min korte tid i organisasjonen har vært preget av Korona-pandemien. Mange møter og arrangementer ble utsatt eller kansellert. Fysiske møter med medlemsorganisasjonene har vært begrenset til et minimum. Dette er svært dumt. …

Ny daglig leder i NORME

PRESSEMELDING Ny leder i Norme Øystein Samnøen, Hamar, er ansatt som ny daglig leder i Norsk råd for misjon og evangelisering (Norme). Han tiltrer i en mindre stillingsprosent 1. mars, med gradvis opptrapping til full stilling i løpet av 2022. Samnøen er utdannet dramapedagog, og har i tillegg mastergrad fra BI i strategisk ledelse, personalutvikling, markedskommunikasjon og innovasjon. Han har …

Nye ledere for Lausanne Europe

Lausannebevegelsen har i en pressemelding presentert Jim Memory og Usha Reifsnider (bildet) som Lausanne Europe’s nye lederteam. Memory blir ny Regional Director og Reifsnider ny Co-Regional Director. Les hele pressemeldingen her: —— A new leadership team for Lausanne Europe With Jim Memory and Usha Reifsnider at the helm,Lausanne Europe gets a dynamic leadership team,as diverse as the continent itself. As …

Vil du bli vår nye leder?

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME  er et nettverk av 40 norske kirkesamfunn og organisasjoner, i tillegg til menigheter og enkeltpersoner som arbeider med misjon nasjonalt og globalt. NORME ble opprettet i 2001 som en sammenslåing av Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske Allianse og Lausannebevegelsen.  NORME vil:  stimulere til engasjement for misjon og evangelisering nasjonalt og globalt  koordinere og bistå sine medlemmer i oppdraget med å bringe …

To TV-programmer om misjon

NORME-leder Hans Aage Gravaas ble nylig intervjuet av pastor Jan Aage Torp. Dette resulterte i to programmer som vil bli sendt på Visjon Norge i løpet av november. Det ene programmet handler om misjon generelt og om Hans Aage Gravaas’ egen vei inn i misjonærtjeneste. Du kan se dette her. Det andre programmet handler om NORME og Lausannebevegelsen. Du kan …

Slutter i NORME

PRESSEMELDING FRA NORMES STYRE Daglig leder i NORME, Hans Aage Gravaas, har takket ja til tilbudet om ny stilling som sokneprest i Voksen menighet i Oslo og har derfor valgt å si opp sin stilling som daglig leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Han fratrer i løpet av våren 2022. Gravaas understreker at det ikke er noe …

Nytt nummer av Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap

Nytt nummer av NOTM foreligger. Denne gangen med tre vitenskapelige artikler av henholdsvis Bård Hallesby Norheim/Joar Haga og to artikler av Arngeir Langås. Du kan lese dette her. Tidsskriftet utgis digitalt (uten abonnement) fire ganger i året. I redaksjonen sitter Jeppe Bach Nikolajsen, Kari Storstein Haug og Hans-Aage Gravaas

Om å stå opp mot urett

Av Hans Aage Gravaas, leder av NORME Min far var en mann av få ord. Selv om han var mindre verbal enn min mer ekstroverte mor, var han likevel ikke uten meninger. På sett og vis passet han fotballtrener Nils Arne Eggens generelle beskrivelse av Orkdalingen godt: «Hainnj sei lite, men meine my!» Sånn var også min far. Smålåten. Engasjert. …

Rolf Gunnar Heitmann ny styreleder

Rolf Gunnar Heitmann er valgt til ny styreleder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) for to år. Han etterfølger Ørjan Tinnen som har ledet styret i fire år. Valget skjedde under NORMEs årsmøte 7. september. Heitmann, som til daglig er seniorrådgiver i Den Norske Israelsmisjon, er teolog. Han var generalsekretær i samme organisasjon i tidsrommet 1997-2019. Han har …