På grunn av usikkerheten rundt Corona-situasjonen har vi sett oss nødt til å avlyse vårt Missiologiske Forum 22.april. Men følg med! Vi ønsker å arrangere dette ved en senere anledning!