Klimakrisen i lys av kristen tro

Temadag: Fredag 24. mars kl. 08:30 til 15:30 | Sted: Salem konferansesenter, Sigurds gate 6, BergenPris: 200 kr (student 100 kr) Påmelding: https://app.checkin.no/event/52121 Vi er med i et tverrkirkelig nettverk for vern om skaperverket. Sammen med NORME og Tent planlegger vi en temadag for ledere i menigheter og kristne organisasjoner. Vi inviterer deg som er opptatt av misjon og evangelisering. …

Norges Kristne Råd inviterer til lanseringen av ressursdokument «Misjon og Migrasjon»

Vi lever i en globalisert verden med store omveltninger. Teknologisk utvikling har forandret måten vi lever, lærer, kommuniserer og samhandler. Det spirer fram et sammenkoblet globalt marked. Økende antall mennesker reiser til andre land av ulike grunner, som for å skaffe seg arbeid, stifte familie eller studere. Naturkatastrofer, økonomiske og politiske urettferdighet tvinger millioner av mennesker på flukt. Dette preger …

LINK22: Fra bølge til ung misjonsbevegelse

Morgendagens misjonsbevegelse: Hvordan motivere, rekruttere og engasjere unge for misjon? The Send er den største og bredeste kristne hendelsen på flere ti-år innen mobilisering av ungdom. Hvordan kan kristne organisasjoner og kirkesamfunn jobbe for å skape en ung misjonsbevegelse i kjølvannet av The Send? 14.09.2022 – Storsalen: Staffeldts gate 4, 0166 Oslo – Påmeldingsfrist: 09.09.2022 Les mer og meld deg …

Nye måter å snakke om misjon på?

Nye måter å snakke om misjon på Missiologisk forum 27. april 2022på MF i Oslo Misjon er ofte forstått og snakket om som det kirken gjør «der ute», og mange er fremdeles opphengt i denne litt gammeldagse misjonsforståelsen. Noen er redd for å snakke om misjon og i tillegg er det røster som hevder at misjon i seg selv er …

Takk for meg!

Av Hans Aage Gravaas Vi skriver 23.februar. Om mindre enn en uke har jeg hatt min siste arbeidsdag som leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Min korte tid i organisasjonen har vært preget av Korona-pandemien. Mange møter og arrangementer ble utsatt eller kansellert. Fysiske møter med medlemsorganisasjonene har vært begrenset til et minimum. Dette er svært dumt. …

Ny daglig leder i NORME

PRESSEMELDING Ny leder i Norme Øystein Samnøen, Hamar, er ansatt som ny daglig leder i Norsk råd for misjon og evangelisering (Norme). Han tiltrer i en mindre stillingsprosent 1. mars, med gradvis opptrapping til full stilling i løpet av 2022. Samnøen er utdannet dramapedagog, og har i tillegg mastergrad fra BI i strategisk ledelse, personalutvikling, markedskommunikasjon og innovasjon. Han har …

Nye ledere for Lausanne Europe

Lausannebevegelsen har i en pressemelding presentert Jim Memory og Usha Reifsnider (bildet) som Lausanne Europe’s nye lederteam. Memory blir ny Regional Director og Reifsnider ny Co-Regional Director. Les hele pressemeldingen her: —— A new leadership team for Lausanne Europe With Jim Memory and Usha Reifsnider at the helm,Lausanne Europe gets a dynamic leadership team,as diverse as the continent itself. As …

Vil du bli vår nye leder?

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME  er et nettverk av 40 norske kirkesamfunn og organisasjoner, i tillegg til menigheter og enkeltpersoner som arbeider med misjon nasjonalt og globalt. NORME ble opprettet i 2001 som en sammenslåing av Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske Allianse og Lausannebevegelsen.  NORME vil:  stimulere til engasjement for misjon og evangelisering nasjonalt og globalt  koordinere og bistå sine medlemmer i oppdraget med å bringe …

To TV-programmer om misjon

NORME-leder Hans Aage Gravaas ble nylig intervjuet av pastor Jan Aage Torp. Dette resulterte i to programmer som vil bli sendt på Visjon Norge i løpet av november. Det ene programmet handler om misjon generelt og om Hans Aage Gravaas’ egen vei inn i misjonærtjeneste. Du kan se dette her. Det andre programmet handler om NORME og Lausannebevegelsen. Du kan …

Slutter i NORME

PRESSEMELDING FRA NORMES STYRE Daglig leder i NORME, Hans Aage Gravaas, har takket ja til tilbudet om ny stilling som sokneprest i Voksen menighet i Oslo og har derfor valgt å si opp sin stilling som daglig leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME). Han fratrer i løpet av våren 2022. Gravaas understreker at det ikke er noe …