Jul på mange språk

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet» (Johannes Åpenbaring 7:9-10). Det kristne budskap er et …

Skien kommune snur i Ungdom i Oppdrag-saken

For noen uker siden ble Ungdom i Oppdrag diskriminert av Skien kommune. Organisasjonen ble nektet refusjon av VAR-avgift på grunn av sitt homofilisyn og fordi organisasjonen angivelig ikke var demokratisk og «åpen for allmenheten». Saken ble gjenstand for en opphetet mediedebatt, både regionalt og nasjonalt. NORMEs daglige leder, Hans Aage Gravaas, engasjerte seg også i saken. En kronikk ble publisert …

Vil du være vår venn?

Flere av dere som leser dette, er kanskje ansatt i en av NORMEs cirka 40 medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonene utgjør «grunnfjellet» i organisasjonen. De er NORMEs «oppdragsgivere» og bærer hovedtyngden av økonomien. Men er du klar over at vi også har personlige medlemmer? Disse er enkeltpersoner som er våre gode støttespillere. De er mennesker som brenner for misjon og evangelisering på …

Avlysninger og utsettelser

Det begynner å tære på kreftene for de fleste. Det er det inntrykket vi sitter igjen med. Korona-pandemien begrenser livene våre slik vi er vant med å leve dem! Alt dette gjør noe med oss! La oss derfor oppmuntre hverandre i disse tider! Vi trenger hverandre fortsatt! La oss holde fast ved håpet om bedre tider! Pandemien har dessverre fått …

«BMB-samling»

Dette er en melding til deg som er registrert medlem av BMB-nettverket. Ja, du leste riktig! Vi har vanligvis kalt nettverket MBB-nettverket, men endrer nå navn til BMB-nettverket! Hvorfor? Jo, fordi dette er blitt mer vanlig internasjonalt, men først og fremst fordi dette er noe svært mange kristne ex-muslimer foretrekker å kalle seg selv. De ønsker først og fremst at …

Why Truth Matters

Det er i år ti år siden Lausanne-konferansen i Cape Town i Sør-Afrika. En stor gruppe norske misjonsledere fikk gleden av å være med. Det var deltakere fra flere land enn det er medlemsland i FN! Om du ikke fikk med deg dette, er det fortsatt muligheter. Det finnes mange tilgjengelige ressurser på nett. Et eksempel er et bidrag av …

Tydelighet og taushet

Hans Aage Gravaas, daglig leder i Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) skulle hatt sin årlige lederdag denne måneden. På grunn av smittevern-situasjonen er arrangementet avlyst. Men temaet for dagen er fortsatt hyperaktuelt: «Mellom tydelighet og taushet. Å være kirke- og organisasjonsleder i et polarisert samfunn.» Med dette er vi ikke bare opptatt av …

Gå Ut Senteret med nytt misjonsstudium

Gå Ut Senteret i Trondheim tilbyr nå et nytt og spennende tjenesteforberedende program – «Tjeneste og ledelse» Dette erstatter det tidligere misjonærkurset ved Gå Ut Senteret. Det nye kurset, som nå er offentlig godkjent og som starter opp sommeren 2021, er langt mer fleksibelt enn det gamle. Her er noen «kjernepunkter»: Inntil seks uker forberedelse til større kristen tjeneste på …

Evangeliets globale utbredelse og posisjon

NORMEs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere har til felles at de alle er opptatt av evangeliets utbredelse. Likevel er de ulike: Noen av dem er kirkesamfunn, andre er misjonsorganisasjoner. Noen arbeider nasjonalt, andre internasjonalt; de fleste begge deler. Noen arbeider primært blant barn og unge, andre blant alle aldersgrupper Noen arbeider i en bestemt verdensdel, andre i flere verdensdeler Noen sikter seg …

Evangelikale uenige om politikk

Hvor ofte ser vi ikke at kristne med samme teologiske grunnsyn og kristne verdier tenker ulikt eller strides om politiske spørsmål? I USA har evangelikale kristne fremstått som den sittende presidentens sterkeste støttespillere. Samtidig er det også mange som tenker annerledes. Denne uenigheten utfordrer samholdet mellom kristne. Timothy Dalrymple, president og CEO for Christianity Today, skriver en interessant artikkel om …