LINK 2020

NORMEs årsmøte og LINK-konferansen avholdes i Oslo henholdsvis 8.-9.september 2020.

Påmelding til LINK-konferansen i Storsalen 9.september skjer her på Checkin.no snarest.

Påmelding til årsmøtet 8.september ( i Centralkirken) vil det bli gitt beskjed om i eget skriv til medlemmene.

NB. Vi følger smittevernsituasjonen fortløpende. Skulle det bli endringer i forhold til planlagte program for LINK-konferansen, vil du få beskjed om dette. Ved eventuell kansellering vil innbetalt konferanseavgift bli refundert i sin helhet.