Daglig leder og styre

Daglig leder 
Øystein Samnøen
Styre

Styreleder: Rolf Gunnar Heitmann, Israelsmisjonen

Nestleder: Shalome Cross, Ung Baptist

Tore Bjørsvik, Normisjon

Helge Gaard, Norsk Misjonsselskapet

Hans Arne Sanna, NLM

Ingunn Ulfsten, Pinsebevegelsen

Andreas Nordli, Ungdom i Oppdrag

Varamedlemmer:

Runar Byberg, Misjon uten grenser

Silje Nordal Sylta, Hauge Business Network

Christine Eidsheim, Åpne dører