Daglig leder og styre

Daglig leder 
Øystein Samnøen
Styre

Styreleder: Ørjan Tinnen, Gå ut senteret/Normisjon

Nestleder: Yngvild Hofstad, Ungdom i Oppdrag

Styremedlem: Andreas Andersen, Misjonsalliansen

Styremedlem: Shalome Croos, Ung Baptist

Styremedlem: Rolf Gunnar Heitmann, Den Norske Israelsmisjon

Styremedlem: Hans Arne Sanna, Norsk Luthersk Misjonssamband

Styremedlem: Ingunn Ulfsten, Pinsebevegelsen

Første vararepresentant: Helge S. Gaard, Det Norske Misjonsselskap

Andre vararepresentant: Inger Marie Andersen Oppegård, Lærernes Misjonsforbund

Tredje vararepresentant: Margunn Serigstad Dahle,
Damaris/NLA Høgskolen Mediehøgskolen Gimlekollen