Daglig leder og styre

Daglig leder 
Hans Aage Gravaas
Styre

Styreleder: Ørjan Tinnen, Gå ut senteret/Normisjon

Nestleder: Inger Marie Andersen Oppegård, Lærernes Misjonsforbund

Styremedlem: Andreas Andersen, Misjonsalliansen

Styremedlem: Linda Askeland, Åpne Dører

Styremedlem: Rolf Gunnar Heitmann, Den Norske Israelsmisjon

Styremedlem: Yngvild Hofstad, Ungdom i Oppdrag

Styremedlem: Hans Arne Sanna, Norsk Luthersk Misjonssamband

Første vararepresentant: Linda Ekerhovd, personlig medlem

Andre vararepresentant: Jon Steinar Kjøllesdal, Nasjonalt Bønneråd

Tredje vararepresentant: Sven Ebbel Skjold,
Det Norske Misjonsselskap