Daglig leder og styre

Daglig leder 
Hans Aage Gravaas
Styre

Styreleder: Rolf Gunnar Heitmann, Den Norske Israelsmisjon

Nestleder: Yngvild Hofstad, Ungdom i Oppdrag

Styremedlem: Tore Bjørsvik, Normisjon

Styremedlem: Shalome Croos, Ung Baptist

Styremedlem: Helge S Gaard, Det Norske Misjonsselskap

Styremedlem: Hans Arne Sanna, Norsk Luthersk Misjonssamband

Styremedlem: Ingunn Ulfsten, Pinsebevegelsen

Første vararepresentant: Silje Nordal Sylta, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Andre vararepresentant: Marianne Elle, Evangelisk Orientmisjon

Tredje vararepresentant: Jostein Nielsen, Frelsesarmeen