NORMEs medlemsorganisasjoner

Areopagos

 • 23 33 17 00
 • areopagos@areopagos.no

Asia Link

 • 37 23 60 00
 • post@asialink.no

Brave Heart

 • 483 82 642
 • post@bheart.no

Damaris

 • 38 14 50 52
 • post@damaris.no

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

 • 23 62 26 90
 • post@frikirken.no

Den Norske Israelsmisjon

 • 22 98 85 00
 • info@israelsmisjonen.no

Det Norske Baptistsamfunn

 • 67 10 35 60
 • post@baptist.no

Det Norske Bibelselskap

 • 47 97 64 70
 • post@bibel.no

Det Norske Misjonsselskap

 • 51 51 61 00
 • info@nms.no

Evangelisk Orientmisjon

 • 901 38 020
 • eom@eom.no

Frelsesarmeen

 • 22 99 85 00
 • post@bibel.no

Frontiers

 • 406 24 515
 • info@frontiers.no

  Guds Menighet, Vegårshei

  • 47 96 86 38
  • post@gudsmenighet.no
  • HimalPartner

   • 22 76 90 10
   • post@himalpartner.no

   Indremisjonsforbundet

   • 56 31 42 40
   • imf@imf.no

   Kristent Nettverk

   • post@krinet.no

   Kristkirken, Bergen

   • 55 27 28 50
   • kontor@kristkirken.no

   Litteraturmisjonen

   • 32 14 54 88/915 43 285
   • arnfinn.holten@hebb.no

   Lærernes Misjonsforbund

   • 410 46 934
   • laermisj@laermisj.no

   Metodistkirkens Misjonsselskap

   • 23 33 27 00
   • post@metodistkirken.no

   Misjon Uten Grenser

   • 35 56 91 10
   • post@misjonutengrenser.no

   Misjonsalliansen

   • 22 94 26 00
   • info@misjonsalliansen.no

   Misjonskirken Norge

   • 23 32 57 50
   • norge@mknu.no

   Mission Aviation Fellowship

   • 33 48 07 80
   • maf@maf.no

   Navigatørene

   • 22 98 15 15
   • post@navigatorene.no

   NMS-U

   • 51 51 61 00
   • nmsu@nms.no

   Norea Mediemisjon

   • 38 14 50 20
   • post@norea.no

   Normisjon

   • 23 30 10 00
   • normisjon@normisjon.no

   Norsk Luthersk Misjonssamband

   • 22 00 72 00
   • hovedkontoret@nlm.no

   NSP Aid

   • 702 75 355
   • E-post gh@nsp-aid.com

   Pinsemisjonen

   • 47 45 45 54
   • post@pym.no

   Stefanusalliansen

   • 23 40 88 00
   • post@stefanus.no

   Sykepleiernes Misjonsring

   • 47 67 87 97
   • smr@lovisenberg.no

   Søndagsskolen Norge

   • 22 08 71 00
   • post@sondagsskolen.no

   Tent

   • 55 32 66 40
   • post@tent.no

   Ungdom i Oppdrag

   • 62 57 43 00
   • info@ywam.no

   Wycliffe

   • 22 93 27 80
   • info@wycliffe.no

   Young Life

   • 957 68 785
   • post@younglife.no

   Åpne Dører

   • 38 11 14 00
   • norway@od.org