Om oss

Om NORME


NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME, er en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner. NORME ble stiftet i 2001 som en sammenslutning av Norsk Misjonsråd, den Evangeliske Allianse i Norge og Lausanne-bevegelsen Norge.

Visjon: NORME vil stimulere norske ledere for misjon og evangelisering til å søke sammen i felles refleksjon om strategi og teologi samt inspirasjon og fokusering av felles visjoner.

Derfor arbeider vi for å binde sammen nasjonale og internasjonale nettverk som på forskjellige vis arbeider med spørsmål knyttet til misjon og evangelisering og fungere som bindeledd for organisasjoner og kirkesamfunn opp mot disse.

NORME:

  • er et organ som bistår medlemmene i å bringe budskapet om Jesus til folkeslagene
  • formidler en visjon for evangelisering og misjon i egne rekker og til ulike kirkemiljøer i Norge
  • skaper møteplasser der misjonsledere kommer sammen for å be, drøfte visjoner og strategier og sette dagsorden for misjon og evangelisering i vår tid
  • formidler informasjon og impulser fra det internasjonale misjonsmiljø
  • er en bidragsyter til misjonsstrategisk tenkning i internasjonale misjonsfora
  • driver informasjonsarbeid og nettverksbygging innenfor feltet misjon og evangelisering
  • skaper refleksjon og inspirasjon og er et forum for utveksling av tanker og impulser angående misjon
  • formidler gode misjons-råd