headerphoto
Nettverk

NORME har som hovedoppgave å hente og samordne impulser fra og selv bidra med impulser inn i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Vi skal være et lett tilgjengelig ressurssted for våre medlemmer og for offentligheten med tanke på arbeidet i disse fora.

Et nettverk er en løsere sammensatt gruppe av personer eller organisasjoner som fokuserer bestemte saker. Nettverk er ikke operative og kan lett oppløses. Deres hovedoppgave er å samle kunnskap og gi inspirasjon. Hvilke nettverk som til enhver tid fungerer vil variere.

Status som nasjonale nettverk i tilknytting til NORME blir gitt ut fra disse kriteriene:

Et nettverk må:

a) dele NORMEs basis;
b) dele NORMEs formål ved å arbeide i retning misjon og evangelisering;
c) avlegge rapport som blir tatt til orientering av NORMEs årsmøte.

Der er ingen økonomiske forhold knyttet til en nettverksstatus og heller ingen forpliktelser utover det som ligger i punktene a)-c). Nettverk eksisterer i tilknytning til NORME i en samforståelse mellom NORME og nettverket.

NORME vil på sin side jobbe gjennom nettverkene i størst mulig grad og aktivt bruke disse under den årlige konferansen LINK.

Internasjonale nettverk som NORME er knyttet til

Nasjonale nettverk med relasjon til NORME

 • MBB-nettverket; samler organisasjoner og menigheter som jobber med MBB-ere eller muslimer.
 • Teltmakernettverket - strategisk forum for felles drøfting av behov og strategier i "teltmakermisjon"
 • DAWN Norge, nå SENDT - formidler visjonen om å plante menigheter som evangeliseringsredskap.
 • Liv i Ledelse - et mentorbasert program for forming av unge ledere.
 • Missiologisk forum - faglig drøftingsforum for misjonsteologi.
 • Felleskirkelig plattform for fred og forsoning - et nettverk med de større økumeniske aktører der NORME er representert
 • VIVA - internasjonalt nettverk under etablering i Norge med fokus på barn i livets risikosoner
 • Mission-komiteen - sterkere tilknytning ved at den oppnevnes av NORME
 • Alpha Norge - ansvarlig for driften av Alphakurset i Norge
 • Willow Creek Norge - ansvarlig for formidling av visjonen om menigheter for de menighetsløse
 • K-vekst - ansvarlig for bruk og utvikling av programmet for Naturlig Kirkevekst i Norge, tidligere Lausanne nettverk
 • De tre sistnevnte søker sammen i et tettere samarbeid der også NORME er invitert med i et slags nettverk med fokus på evangeliserende menigheter

Nettverk som står nær NORME

 • FORUM 18 - med fokus på menneskerettigheter

Nettverk under oppretting

 • Apologetikknettverk - blir vurdert opprettet i forlengelse av HOPE 21
 • Medienettverk - blir jobbet med av KKL, Mediehøgskolen, Norea, PeSju, TV-Inter
 • Lys og Salt - NMS-initiert nettverk som særlig retter seg mot DnK-menigheter for å gjøre dem misjonerende
 • Ungdomskommisjon av ledere - forum av nasjonale ledere av kristen barne- og ungdomsarbeid - under oppretting (18.april)