NORMEs

medlemsorganisasjoner

Areopagos

 • 23 33 17 00
 • areopagos@areopagos.no

Asia Link

 • 37 23 60 00
 • post@asialink.no

Brave Heart

 • 483 82 642
 • post@bheart.no

Damaris

 • 38 14 50 52
 • post@damaris.no

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

 • 23 62 26 90
 • post@frikirken.no

Den Norske Israelsmisjon

 • 22 98 85 00
 • info@israelsmisjonen.no

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

 • 33 35 93 50
 • delk@delk.no
delk-204x300

Det Norske Baptistsamfunn

 • 67 10 35 60
 • post@baptist.no

Det Norske Bibelselskap

 • 47 97 64 70
 • post@bibel.no

Det Norske Misjonsselskap

 • 51 51 61 00
 • info@nms.no
NMS_hoved_RGB-300x300

Evangelisk Orientmisjon

 • 901 38 020
 • eom@eom.no
img-14-eom@2x

Frelsesarmeen

 • 22 99 85 00
frelsesarmeen-300x300

Frontiers

 • 406 24 515
 • info@frontiers.no
frontiers_logo_2C_RGB-300x257

Guds Menighet, Vegårshei

 • 47 96 86 38
 • post@gudsmenighet.no
gudsmenighet-300x297

HimalPartner

 • 22 76 90 10
 • post@himalpartner.no

Indremisjonsforbundet

 • 56 31 42 40
 • imf@imf.no
ImF-logo-uten-tekst-300x210

Kristent Nettverk

 • post@krinet.no
Krinet-logo-300x300

Kristkirken, Bergen

 • 55 27 28 50
 • kontor@kristkirken.no

Litteraturmisjonen

 • 32 14 54 88/915 43 285
 • arnfinn.holten@hebb.no
img-23-ln@2x

Lærernes Misjonsforbund

 • 410 46 934
 • laermisj@laermisj.no

Lys over Land

 • +47 905 45 013
 • post@lysoverland.no

Metodistkirkens Misjonsselskap

 • 23 33 27 00
 • post@metodistkirken.no

Misjon Uten Grenser

 • 35 56 91 10
 • post@misjonutengrenser.no
img-26-misjon-uten-grenser@2x

Misjonsalliansen

 • 22 94 26 00
 • info@misjonsalliansen.no

Misjonskirken Norge

 • 23 32 57 50
 • norge@mknu.no
misjonskirken-300x214

Mission Aviation Fellowship

 • 33 48 07 80
 • maf@maf.no
maf-300x150

Navigatørene

 • 22 98 15 15
 • post@navigatorene.no

NMSU

 • 51 51 61 00
 • nmsu@nms.no
nmsu-243x300

Norea Mediemisjon

 • 38 14 50 20
 • post@norea.no
L_Norea_FG_Ut

Normisjon

 • 23 30 10 00
 • normisjon@normisjon.no
normisjjon-300x150

Norsk Luthersk Misjonssamband

 • 22 00 72 00
 • hovedkontoret@nlm.no
NLM-671x1024

NSP Aid

 • 702 75 355
 • E-post gh@nsp-aid.com

Pinsemisjonen

 • 47 45 45 54
 • post@pym.no

P7 Kristen Riksradio

 • +47 56 32 17 01
 • post@p7.no
P7-PeSju.png

Stefanusalliansen

 • 23 40 88 00
 • post@stefanus.no
Logo-stefanus-m-tekst-NY-300px-261x300

Sykepleiernes Misjonsring

 • 47 67 87 97
 • smr@lovisenberg.no

Søndagsskolen Norge

 • 22 08 71 00
 • post@sondagsskolen.no

Tent

 • 55 32 66 40
 • post@tent.no
tent

Ungdom i Oppdrag

 • 62 57 43 00
 • info@ywam.no
uio-300x300

Wycliffe

 • 22 93 27 80
 • info@wycliffe.no

Young Life

 • 957 68 785
 • post@younglife.no

Åpne Dører

 • 38 11 14 00
 • norway@od.org