RESSURSER

Ressurser

Parkurs og foreldrekurs

I samarbeid med NORMEs ressursnettverk for par og familie samt familieterapeut Hilde Aarskog, tilbys kurs til ledere, misjonærer og andre tilknyttet NORME-nettverket. Kursene er nettbasert og undervisningen spilt inn på video slik at dere kan gjennomføre uavhengig av tid og sted. Kontakt Hilde Aarskog for mer informasjon, priser, påmelding og spørsmål om parsamtale.

Samlivskurset “7 prinsipper for et godt samliv”

Kurset bygger på boka “Hemmelighetene bak et lykkelig parforhold” av Dr. John M.

Gottman, basert på 40 års forskning på over 3000 par. Hvilke faktorer er viktig for at ekteskapet skal fungere og vare? Hva er de vanligste årsakene til stress og konflikt, og hvordan håndtere dette?

Kurset tar for seg temaer som stressfaktorer og faresignaler i parforhold, hvordan bygge vennskap og en støttende kultur i parforholdet, kommunikasjon og konfliktløsning, å støtte hverandres roller og drømmer.

Kurset gir dere tilgang til kvalitetsmateriale til langt over 12 kjærestekvelder, disse vil styrke parforholdet deres og øke livskvaliteten.

Tilgang til undervisningsvideoer i 12 måneder samt digitalt arbeidshefte tilsendt på e-post.

Foreldrekurset “Familie For Livet”

Building Families for Life er et anbefalt tverrkulturelt kurs som egner seg både for familier som har det vanskelig – og familier som har det bra. Kurset er lett å implementere, og kan gi store positive ringvirkninger på individer, familier, samfunn og neste generasjon. Oversatt og revidert i 2023.

Videokurset består av 6 moduler med arbeidshefte:

  1. Fem familiesystemer
  2. Fire personlighetstyper
  3. De ulike alderstrinnene
  4. Ubetinget kjærlighet
  5. Gode grenser
  6. Reparere relasjoner

Ressurs for par og familier

Hilde Aarskog har Mastergrad i Familieterapi og systemisk praksis og har drevet eget veiledningsforetak siden 2015. Hun er gift, og mor til 3 barn. Hilde har vært engasjert i

Ungdom i Oppdrag i over 20 år. Som familieterapeut er hun tilgjengelig for samtaler om ønskelig. Samtaler tilbys også digitalt, og er med andre ord tilgjengelig for par i internasjonal tjeneste.

Hjemmeside: www.hjerterom.org

Kontaktperson:

Hilde Aarskog, familieterapeut

E-post: hilde.aarskog@gmail.com

PDF: NORME samliv & foreldrekurs