Hva er Lausanne bevegelsen?

Over hele verden utøver kristne trofast Guds kall som ledere og mennesker med innflytelse i organisasjoner, kirker, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Hva ville skje hvis disse mennene og kvinnene skulle samles for å danne Gudsinspirerte, katalytiske forbindelser innenfor og på tvers av regioner, generasjoner, felles interesser og ideer? Dette er det unike kallet til Lausanne-bevegelsen: Å koble sammen influensere og ideer for globalt oppdrag.

På sine reiser rundt i verden møtte Billy Graham mange ledere som var frakoblet fra hverandre. Han opplevde et kall til å bringe disse lederne sammen, og dermed startet en bevegelse av relasjoner preget av en ånd av ydmykhet, vennskap, bønn, studier, partnerskap og håp, som Graham kalte “The Spirit of Lausanne”. Det er i lys av denne ånden at verdenskongresser, globale samlinger og saksspesifikke nettverk og konsultasjoner har blitt gjennomført i over 40 år. Denne bevegelsen har resultert i en rekke nye relasjoner synergifremmende relasjoner, evangeliske initiativ og ressurser.

Lausanne skaper nettverk og relasjoner

Lausanne består av en rekke nasjonale og internasjonale læringsnettverk. De internasjonale nettverkene ledes av Lausanne-katalysatorer og er sentrert rundt en missional mulighet eller utfordring. Disse nettverkene av influensere fokuserer på et sentralt misjonstema som Diasporas, Children at Risk og Business as Mission. Les mer om læringsnettverk: https://lausanne.org/all-issue-networks

Lausanne bevegelsen kopler kristne ledere og influensere i og på tvers av geografi.

Fra Øst-Asia til Latin-Amerika, Afrika til Oseania, hjelper våre regionale ledere til med å skape forbindelser og fremme Lausanne sine initiativer på tvers av 12 kontinentale eller subkontinentale regioner. Les mer om Lausanne-bevegelsens regioner: https://lausanne.org/all-regions

Younger Leaders Gatherings (YLG) samler innflytelsesrike evangeliske ledere mellom 25 og 35 år, og kopler deltakere med hverandre og internasjonale senior ledere for å utvikle og utruste neste generasjon ledere. De to første YLG-samlingene ble holdt i Singapore i 1987 og Malaysia i 2006. Den tredje YLG ble holdt i Jakarta, Indonesia i 2016 (YLG2016).

I forbindelse med YLG2016 ble et nytt initiativ kalt Younger Leaders Generation (YLGen) dannet. I løpet av ti år vil YLGen arbeide for å bygge forbindelser på tvers av generasjoner ved å gå sammen med yngre ledere og koble disse til Lausanne læringsnettverk, regioner, misjonsressurser og mentorer, så vel som til hverandre gjennom jevnaldrende grupper.

Lausanne bevegelsens historie (1974-) internasjonalt og i Norge

1974 – Lausanne 1 i Lausanne, Sveits: “Let the Earth Hear His Voice”

 

 • Lausanne pakten utarbeides som en felles plattform, vennskap og relasjoner knyttes på tvers av organisasjoner og nasjonaliteter.
 • Flere norske ledere var sentrale i oppstarten av Lausanne bevegelsen, deriblant Erling Utnem, Håkon Andersen, Hans Svartdal og Bjørn Øyvind Fjeld.
 • Den Norske Lausanne komiteen ble etablert, med årlige konferanser på Danvik.

Les mer

 

1989 – Lausanne 2 i Manila (The Philippines): “Calling the Whole Church to Take the Whole Gospel to the Whole World”

 • Manila-manifestet utviklet som en bekreftelse og videreføring av Lausanne-pakten.

Les mer

 

1993-1999 – “Time for faith” i Norge sponset av Lausanne komiteen

 • 38 partnere samlet seg rundt temaene «Åpne mennesker, åpne hjem, åpne fellesskap og Åpne bibler». Dette skapte samhold, formidlet informasjon, ga inspirasjon og fremmet synergier.

 

2001 – NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering) ble etablert

 • 6 medlemmer fra Lausannekomiteen, Evangelisk Allianse og Norsk råd for misjon ledet sammenslåingsprosessen.

 • Norme ble etablert som en paraplyorganisasjon for 42 misonsorganisasjoner – som søker å stimulere Norske ledere for Misjon og Evangelisering, reflektere rundt strategi og teologi, og inspirere hverandre for å fokusere på felles visjoner.

 • Aktiviteter: Nettverksbygging, LINK, årlig lederdag og ulike aktiviteer med medlemsorganisasjoner

 

2010 – Lausanne 3 i Cape Town, Sør Afrika: “God in Christ, Reconciling the World to Himself”

 • Cape Town Commitment ble utviklet som et veikart for den globale evangeliske kirken.
 • Lausanne 3 resulterte i en revitalisering av hele den globale Lausanne-bevegelsen, med 12 regioner, over 30
 •  

Les mer

 

2016 – YLG – Younger Leaders Gathering i Jakarta, Indonesia.

 • Dette resulterte i initiativet Younger Leaders Generation (YLGen), et 10 års oppfølgingsprogram.
 • Lausanne planlegger neste YLGen-samling i 2026.

Les mer

 

2021 – Lausanne Europe 20/21 Dynamic Gospel – New Europe Conversation and Gathering

 • 800 delegates from all of Europe. 46 Norwegians attended the online event.
 • Many resources available at www.lausanneeurope.org
 • Usha Reifsnider and Jim Memory affirmed in Jan 2022 as Lausanne Europe Co-Regional Directors.
 • 800 delegater fra hele Europa. 46 personer fra Norge deltok digitalt som følge av reiserestriksjoner grunnet Covid19.
 • Mange ressurser ble utviklet og publisert på www.lausanneeurope.org
 • Usha Reifsnider og Jim Memory ble i januar 2022 lansert som Lausanne Europe Co-Regional Directors.

2024 – Lausanne 4 journey og “Seoul 2024” forberedes i Sør Korea, 22. – 28. september 2024

 • Lausanne 4 er en flerårig, global, polysentrisk prosess tilrettelagt av Lausanne-plattformen, mot et katalytisk samarbeid mellom den globale kirken, for disippelgjøring av alle nasjoner og utformingen av verden i 2050.

Les mer

 

Lausanne bevegelsen og NORME

 • I en medlemsundersøkelse utført av Nordic Navigation i 2021 uttrykte NORMEs medlemmer et ønske om å jobbe tettere med den globale Lausanne-bevegelsen.
 • 5. juli i 2022 møtte rundt 40 kristne ledere i Norge Lausanne-bevegelsens internasjonale leder Michael Oh, og ideen om en årlig Lausanne ledersamling i Norge ble født.
 • I april 2023 arrangerte NORME en unik møteplass for 110 kristne ledere i Norge. Deltakerne var misjonsledere, ledere for kirkesamfunn, migrantkirkeledere, akademia og næringsliv. Ny konferanse arrangeres i april 2024.

NORME og Lausanne-bevegelsen

NORME er den norske representanten i den internasjonale Lausanne bevegelsen.

Kontakt: post@norme.no