RESSURSER

Ressurser

30 dagers bønn for verdens muslimer

Hvert år arrangeres 30 dagers bønn for verdens muslimer, som et uttrykk for kristnes omsorg og omtanke for individer og grupper i den muslimske verden. I den forbindelse produseres og deles en tilrettelagt bønneguide. Den er en del av en internasjonal, felleskristen bønnekampanje. Bønneguiden oversettes til over 30 språk. Konseptet er enkelt å bruke og egner seg både for enkeltindivider, husgrupper og menigheter.

Bønneguiden produseres årlig i samarbeid med NORME av Frontiers Norden, Norsk Luthersk Misjonssamband, Ungdom i Oppdrag og Åpne Dører. Den kan lastes ned digitalt som PDF-dokument eller bestilles som fysisk hefte. Besøk hjemmesiden til 30 dagers bønn for informasjon:

http://www.30dagersbonn.no

Bønnekampanjen i Norge koordineres i regi av NORME, og er basert på dugnadsinnsats og samarbeid mellom organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner. En stor takk til alle frivillige som bidrar med oversettelsesarbeid, korrekturlesing og promotering.

Les mer om historien til dette årlige engasjementet som har pågått i over 30 år: www.30dagersbonn.no/om-bonneaksjon/

Kontaktperson:

Darryl Krause, misjonsrådgiver

E-post: darrylk@ywam.no