Daglig leder og styre

NORMEs styre

Styreleder

Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver Israelsmisjonen

Tidligere jobbet som generalsekretær for Israelsmisjonen til 2019. Sentrale roller i Lausannebevegelsen internasjonalt gjennom nettverket for «Jewish Evangelism».

Styremedlemmer

Tore Bjørsvik, internasjonal leder Normisjon

Christine Eidsheim, informasjonsrådgiver Åpne Dører

Stian Sørlie Eriksen, førsteamanuensis Høgskolen VID

Helge Gaard, generalsekretær Misjonsselskapet (NMS)

Anne Lin Hynnekleiv, assisterende generalsekretær NKSS Laget

Fred Håberg, internasjonal leder Pinsebevegelsen

Purity Mutunge, spesialkonsulent Helse Vest IKT / Bergen International Church

Berit Arner Ådnanes, regionleder for Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika i NLM.

Daglig leder

Øystein Samnøen

Valgkomité

Inger Marie Andersen Oppegård

Olav Vestbøstad

Kristian Øgaard

Styrets representant

Helge Gaard, generalsekretær Misjonsselskapet (NMS)