RESSURSER

Ressurser

Al Massira

Al Massira er et evangelisk ressursopplegg som retter seg mot muslimer. Kurset gir en unik mulighet til å utforske bibelens historier og samtale om store spørsmål i livet: Hvorfor er verden i så stor uro? Hvor er Gud i mine problemer og kamper? Hører Gud når jeg ber?

Navnet Al Massira betyr “reisen”, og ble utviklet i Midtøsten av mennesker som ønsket å skape åpne steder hvor tro og kan deles fritt og spørsmål stilles.

Al Massira består av 13 samlinger som er tiltenkt en tidsramme på ca 90 minutter. Kurset arrangeres vanligvis en gang i uken, og kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Hver samling består av noen korte videoer, spørsmål til samtale og muligheten til å dele individuelle tanker og ideer. Hver uke har et eget emne fra Bibelen.

Videoene er tilgjengelige på mange språk. Gruppene kan ha ulike størrelser, fra to personer til over 20 personer. Noen grupper er blandede, andre består av bare menn eller kvinner. Al Massira er gratis for deltakerne, og innebærer ingen forpliktelse til å gjennomføre hele kurset. Man kan bli med på første samling og deretter bestemme om man vil fortsette reisen.

Les mer på hjemmesiden til Al Massira: www.almassira.org

Ønsker du informasjon om å arrangere Al Massira? Kontakt NORME på almassira@norme.no