Om NORME

NORME er forkortelse for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. NORME er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn, og utgjør et av de største nasjonale evangeliske nettverkene i Europa. Vår felles grunn er Lausanne-pakten.

NORME vil samle norske ledere for misjon og evangelisering i felles refleksjon om missiologi, strategi og teologi, samt inspirasjon og fokus på felles visjoner.

NORME arbeider for å kople sammen nasjonale og internasjonale nettverk som på forskjellige vis arbeider med spørsmål knyttet til misjon og evangelisering, og fungere som bindeledd for norske organisasjoner og kirkesamfunn opp mot disse.

NORME ble stiftet i 2001 som en sammenslutning av Norsk Misjonsråd, den Evangeliske Allianse i Norge og Lausanne-bevegelsen Norge. NORME er den norske representanten for både den Evangeliske Allianse og Lausanne-bevegelsen.

NORMEs formål:

  • Bistå medlemmene i å bringe budskapet om Jesus til folkeslagene
  • Formidler en visjon for evangelisering og misjon i egne rekker og til ulike kirkemiljøer i Norge
  • Skape møteplasser der misjonsledere kommer sammen for å be, drøfte visjoner og strategier, og sette dagsorden for misjon og evangelisering i vår tid
  • Formidler informasjon og impulser fra internasjonale misjonsmiljøer
  • Være en bidragsyter til misjonsstrategisk tenkning i internasjonale misjonsfora
  • Formidle informasjon, råd og fremme nettverksbygging innenfor misjon og evangelisering

Som norsk representant for Den Evangeliske Alliansen søker NORME å styrke lokale kirker gjennom nasjonale allianser, støtte og koordinere grasrotlederskap og søke praktiske måter å fremme enhet i Kristi legeme. Vi omfavner alliansens internasjonale visjon:

Evangelicals united globally for Gospel transformation.

I både Norge og store deler av verden forvalter menn og kvinner trofast Guds kall som ledere og mennesker med innflytelse i organisasjoner, kirker, skoler og næringsliv. Hva ville skje hvis disse menneskene kunne samles for å danne Gudsinspirerte, katalytiske forbindelser innenfor og på tvers av regioner, generasjoner, interesser og ideer? Dette er det unike kallet til Lausanne-bevegelsen som NORME representerer i Norge: Å koble sammen ledere, influensere og ideer for det store glokale oppdraget Jesus ga:

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Hjemmesiden til Lausanne International:

www.lausanne.org

Hjemmesiden til World Evangelical Alliance:

www.worldea.org