Europeisk Evangelisk Allianse

Om Europeisk Evangelisk Allianse (EEA)

EEA eksisterer for å fremme enhet og felles identitet blant evangeliske kristne. Alliansen søker å gi en felles stemme og plattform til evangeliske kristne i Europa. NORME er Norges offisielle representant i den europeiske evangeliske alliansen.

Den europeiske evangeliske alliansen samler både de nasjonale evangeliske alliansene i Europa og et stort antall pan-europeiske misjonsorganisasjoner. Alliansen har eksistert som en regional gruppe siden 1950-tallet, men sporer sine røtter tilbake til konferansen i 1846 der World Evangelical Alliance (WEA) ble etablert. Den europeiske evangeliske alliansen er den europeiske delen av World Evangelical Alliance. Den europeiske alliansen arbeider for å formidle kristen tro, fremme kristne verdier og etterfølgelse av Jesus i Europa, og fungerer som et dynamisk senter for å utvikle og dele ressurser. EEA vil være en troverdig evangelisk stemme, og et knutepunkt for større strategisk påvirkning i vår verdensdel.

Vi har som mål å tenke globalt og handle lokalt, nasjonalt og regionalt. Vårt mål er å hjelpe hverandre til å være moderne kristne grupperinger som både transformerer og styrker våre større kirkelige familier. EEA oppfordrer de ulike nasjonale alliansene til å tjene hverandre, og søker å etablere nasjonale evangeliske allianser der de ennå ikke eksisterer.

Vårt oppdrag kan best oppsummeres med ordene: Connect, Equip & Represent

Besøk EEA sin hjemmeside:

HOME – EEA (europeanea.org)

Mer om EEA:

Les den europeiske evangeliske alliansen sitt “Vision, Mission, and Values” dokument:

EEA_Vision_Values_Mission.pdf (europeanea.org)

Støtte og omsorg for jøder og muslimer

Disse to ressursdokumentene har vært under utarbeidelse i mange måneder. EEA opplever det viktig å publisere begge nå på grunn av den skremmende økningen av antisemittiske angrep og overgrep i Europa, og også en økning i anti-muslimsk hat.

Sikkerhetsmyndigheter er bekymret både for islamistisk og høyreekstremistisk terrorisme. Disse oppfordringene til handling inviterer evangeliske kristne til å holde seg oppdatert, til å be, vektlegge vennskap og solidaritet, være fredsbyggere og formidle Jesu håp. Våre muslimske og jødiske naboer er nødlidende, og kirken må være til stede.

Ressursdokumenter:

European-Evangelical-Alliance-Call-to-Action-Against-Antisemitism.pdf (europeanea.org)

European-Evangelical-Alliance-Call-to-Action-Against-Anti-Muslim-Hatred.pdf (europeanea.org)

EEA HOPE FORUM

Som kristne er vi ikke alltid enige, vi ser ulikt på flere temaer. Bidrar vi til spenning og polarisering, eller skaper vi aktivt rom for åpen samtale? Hvordan forholder vi oss til «de andre» i vårt eget samfunn og til mennesker med annen tro og verdier?

Denne videoen er et utdrag av EEA Hope Forum, og dekker perspektivene til Nancy Lefevre (CNEF/Advocates France) på hvordan man navigerer i det utfordrende temaet ytringsfrihet, Rev. Dr. Israel Oluwe Olofinjana (One People Commission) om hvordan språk og historien har en tendens til å polarisere, og hvordan kirken kan navigere i temaet flyktninger og migranter.

September EEA HOPE Forum – Walking Together in Times of Polarisation. Part II: Faith & Church – YouTube

Oppsummering fra årets generalforsamling i EEA

Årets generalforsmaling var en konsultasjon blant medlemmene. Det var ingen inviterte foredragsholdere, EEA ønsket å høre medlemmenes stemme.

Som en del av vårt hovedtema, “Befriende sannhet – Disippelskapets kraft” jobbet vi i små arbeidsgrupper med å se nærmere på fem ulike temaer merker knyttet til disippelskap og misjon. Du finner mer innhold fra generalforsamlingen på EEA sin hjemmeside eller de følgende lenkene for ressursene som kom ut av samtalene.

Ressurser fra EEA generalforsamling

Del 1: «Proclaiming in Truth»

GA2023-Track-1-Wrap-up.pdf (europeanea.org)

Del 2: «Teaching in Truth»

GA2023-Track-2-Wrap-up.pdf (europeanea.org)

Del 3: «Serving in Truth»

GA2023-Track-3-Wrap-up.pdf (europeanea.org)

Del 4: «Standing up for for Truth»

GA2023-Track-4-Wrap-up.pdf (europeanea.org)

Del 5: «Integral Truth»

GA2023-Track-5-Wrap-up.pdf (europeanea.org)

Bønneuke 2024

EEA arrangerer Europeisk bønneuke 14.-21. januar 2024. Årets tema er “Onward with the Great Commission. Celebrating 50 Years of the Lausanne Covenant.”  

Materialet er klart for nedlasting på engelsk:

Week of Prayer 2024 – EEA (europeanea.org)