vern om skaperverket

Ressursside

Velkommen til en helt ny ressursside! Denne siden skal gi en oversikt over klimastoff som er kvalitetssikret av personer som både assosierer seg med NORME sine verdier og har relevant faglig kompetanse og erfaring.

Akkurat nå finner du foredrag med ulike vinklinger fra fagpersoner som Thor Haavik, Rolf Kjøde, Olav Krogsæter, Karl Inge Tangen og Daniel Schjelderup.

Hva sier Bibelen om vern om skaperverket?

Karl Inge forteller hvorfor det er bibelsk å være opptatt av å ta vare på miljøet. Han gjengir ulike syn på kristnes forhold til skaperverket og drøfter disse i lys av bibelske perspektiver. Karl Inge snakker også om hvordan vi forholder oss til endetiden og hvorfor vi bør engasjere oss i å bevare jorden.

Karl Inge Tangen er pinsevenn med doktorgrad i teologi, og forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi. Han underviser i teologi og verdibasert ledelse.

Går klimaengasjement ut over misjonen, eller henger det sammen?

Rolf er opptatt av at vi som bor i Norge ikke skal distansere oss fra den globale kirke. Han viser at klimaendringene foreløpig rammer verst de fattige landene, blant annet mange land som vi har sendt misjonærer til. Rolf viser hvordan misjon handler om omvendelse, og at vi alle er kalt til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus. I praksis vil dette bety at vi ikke lever materialistiske liv, men er opptatt av å bruke overskuddet vårt til å velsigne andre.

Rolf Kjøde underviser i teologi på NLA Høgskolen og forsker på misjon. Han er styreleder i Tent, og har tidligere jobbet i Laget og vært generalsekretær i Normisjon.

Hvilken forskning bør kristne stole på?

Daniel snakker om hvilken viktig rolle kristen tro spilte i fremveksten av moderne naturvitenskap. Han ser på hva som motiverer naturvitenskapelig forskning og snakker om hvorvidt det kan ligge ideologiske eller andre motivasjoner bak forskningen. Daniel kommer også inn på relasjonen mellom vitenskap og etikk, og hvordan kunnskapen vi får fra forskning gir oss som kristne et ansvar for å handle.

Daniel Schjelderup har mastergrad i teoretisk fysikk fra Universitetet i Bergen, og har også tatt fag ved Høyskolen for ledelse og teologi og NLA Høgskolen. Han er en del av lederskapet i menigheten Bethel Bergen.

Hva vet vi sikkert om klimaendringer?

Olav viser hvordan vi kan være sikre på at det har skjedd klimaendringer. Han gjennomgår ulike teorier om hva som kan ha forårsaket disse endringene og forklarer hvorfor det er så sannsynlig at de er menneskeskapte at vi er nødt til å ta utgangspunkt i dette. Olav gir en oversikt over hva vi kan forvente oss av klimaendringer i årene fremover, basert på hvor mye omstilling verden er villig til å gjøre. Til slutt gir han eksempler på hva den enkelte kan gjøre av tiltak som faktisk betyr en forskjell.

Olav Krogsæter har vært aktiv i NLM hele livet. Olav har jobbet som meteorolog i snart 25 år og har doktorgrad i faget. På fritiden studerer han hebraisk ved University of Jerusalem.

Bør vi oppfordre menigheten til å leve mer bærekraftig hvis vi ikke klarer det selv?

Karl Inge snakker i denne videoen om etikken rundt klimautfordringene. Han snakker om hvordan vi som kristne kan være forbilder selv om vi er ufullkomne. Han mener det er viktig å se på konsekvensene av levemåten vår, men også at vi som kristne må ha en høyere motivasjon i det å skulle leve annerledes. Karl Inge ser på hva som fører til likegyldighet rundt disse spørsmålene. Han peker på at vi som er kristne er kalt til et nytt liv med Jesus der vi lever som Hans representanter i denne verden, og dermed har all grunn til å gjøre en innsats der vi er.

Karl Inge Tangen er pinsevenn med doktorgrad i teologi, og forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi. Han underviser i teologi og verdibasert ledelse.

Hvor høyt bør vi prioritere klimasaken?

Thor Haavik trekker linjer til hvordan prestene gikk foran i selvforsakelse under svartedauden og var villig til å gi livet sitt for å ta vare på de mest sårbare. Han håper at det i fremtiden vil stå i historiebøkene om at kristne også i møte med klimakrisen valgte selvforsakelsens vei. Kanskje vi, på samme måte som dronning Ester, er «skapt for en tid som denne»?

Thor Haavik jobber som prest i Bjørgvin bispedømme, deltok på Farmen i 2020 og driver egen YouTube-kanal.

Spørsmål og svar

Denne ressurssiden vil etter hvert få en del med spørsmål og svar. Svarene vil være skrevet og kvalitetssikret av personer som både assosierer seg med NORME sine verdier og har relevant faglig kompetanse og erfaring.

Du kan allerede nå begynne å sende inn dine spørsmål, enten det skulle være teologiske eller naturvitenskapelige spørsmål. Send spørsmålene til schjdan@gmail.com

HVem står bak

Vern om skaperverket er et tverrkirkelig nettverk, og du kan lese mer om nettverket ved å klikke på knappen under.