NORME vil formidle en levende visjon for

misjon og evangelisering

NORME er forkortelse for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. NORME er en paraplyorganisasjon for 43 norske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn, og utgjør et av de største nasjonale evangeliske nettverkene i Europa. Vår felles grunn er Lausanne-pakten.

Siste nytt

Delta på Lausanne 4 digitalt

Ved å melde dere som Lausanne 4-satelitt kan din lokale menighet, ungdomsgruppe eller organisasjon delta på verdenshistoriens største misjonskongress målt i antall deltakere.

Les mer

Re-startet Ungleder nettverk

10. januar var ledere for 26 ulike ungdomsorganisasjoner, bibelskoler og kristne ungdomsfestivaler samlet til Ungleder nettverk i Oslo. Nettverket var aktivt gjennom mange år før pandemien kortsluttet møteplassen. Nå er nettverket operativt igjen, og neste møtepunkt blir NORMEs lederdøgn 16 – 17 april.

NORME og Digni inviterer til fagdag om risiko og beredskap

Som organisasjoner med personellansvar ønsker vi å ivareta våre ansatte på en best mulig måte, i tillegg til å møte myndighetenes krav til risikovurdering, tiltak og beredskapsplaner. Som ledelse ønsker vi å være trygge på at vi har en plan for beredskap, og at vi selv er trent og trygge i å håndtere situasjonen når det uventede skjer. Mange av oss opererer også i områder med et risikobilde som krever ekstra oppmerksomhet. 14 mars arrangerer NORME og Digni felles fagdag.

Lanserer ressursside for vern av skaperverket

Nettverket for vern av skaperverket utgjør NORMEs ressurs på temaområdet klima og miljø. Som kristne har vi et ansvar for å forvalte skaperverket på en god og bærekraftig måte. Les hva kristne naturvitere og teologer er opptatt av.

Verdens fjerde internasjonale kongress: Lausanne 4

Den fjerde Lausanne-kongressen om verdensevangelisering vil fremme bevegelsens firedelte visjon: Evangeliet til hvert individ, disippelgjørende kirker for alle mennesker og steder, Kristus-lignende ledere i hver kirke og samfunnssektor, og Guds rikes innvirkning på alle områder av samfunnet. Denne globale samlingen bygger på tre hoveddokumenter: State of the Great Commission Report, The Seoul Statement og The Collaborative Action Commitment. Disse tre banebrytende dokumentene oppfordrer til både nasjonalt og internasjonalt samarbeid blant kristne.

Lausanne Bevegelsen

Over hele verden utøver kristne trofast Guds kall som ledere og mennesker med innflytelse i organisasjoner, kirker, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Hva ville skje hvis disse mennene og kvinnene skulle samles for å danne Gudsinspirerte, katalytiske forbindelser innenfor og på tvers av regioner, generasjoner, felles interesser og ideer? Dette er det unike kallet til Lausanne-bevegelsen: Å koble sammen influensere og ideer for globalt oppdrag.