Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen 2021

NORMEs årsmøte og LINK-konferansen avholdes i Oslo henholdsvis 7.-8.september 2021. Påmeldingsinfo vil bli lagt ut på Checkin.no

Vi gjør også oppmerksom på at vi på «årsmøtekvelden» vil markere NORMEs 20-årsjubileum. Hold av datoene nå!

Missiologisk forum

På grunn av usikkerheten rundt Korona-situasjonen, ble vårt Missiologiske Forum 22.april 2020 avlyst. Vi planlegger nå nytt forum 10.juni 2021 med samme tema: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon? « Denne gangen som en kombinasjon av fysisk og digitalt program.

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

NORMEs medlemsstatistikk for 2020 er klar. Du kan finner nøkkeltallene her.