Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen 2021

Link er NORMEs årlige misjonskonferanse, som samler ledere og ansatte fra NORMEs medlemmer, samt andre med interesse for misjon og menighet. Link arrangeres i Oslo den 8 september, i forbindelse med NORMEs årsmøte som avholdes dagen før (7.september). Vi kommer tilbake med tema, program for dagen og påmeldingsinformasjon. Hold av dagen nå!

Missiologisk Forum 2021

På grunn av usikkerheten rundt Korona-situasjonen, ble vårt Missiologiske Forum 22.april 2020 avlyst. Vi planlegger nå nytt forum 10.juni 2021 med samme tema: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon? « Denne gangen som en kombinasjon av fysisk og digitalt program.

De fleste bidragsyterne som skulle være med i fjor, blir også med nå.

Påmelding via Checkin.

Program og påmeldingsinformasjon finner du her:

Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Vær med å spre det glade budskap! Og meld deg på selv!

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

NORMEs medlemsstatistikk for 2019 er klar. Du kan finner nøkkeltallene her.