Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen, 4. sept.

Link er NORMEs årlige misjonskonferanse, som samler ledere og ansatte fra NORMEs medlemmer, samt andre med interesse for misjon og menighet. Link arrangeres er lagt til Oslo den 4. september, og vil sette fokus på arbeid blant nye Jesus-troende, under tittelen; Fra fremmed til familie.

Missiologisk Forum

Høstens Missiologiske Forum vil arrangeres den 10. oktober, i samarbeid med Beveg byen Oslo, Skaperkraft, Norges Kristne Råd på MF.
Hovedgjest på forumet er Ray Bakke, teolog og mangeårig pastor i Chicago. Tema for dagen er Urban Missiologi. Det blir tre ulike spor etter lunsj.

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

NORME holder for tiden på med å samle inn data for 2020, og gleder oss til å presentere tallene når de er klare.