Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen 2020

Link er NORMEs årlige misjonskonferanse, som samler ledere og ansatte fra NORMEs medlemmer, samt andre med interesse for misjon og menighet. Link arrangeres i Oslo den 9 september, i forbindelse med NORMEs årsmøte som avholdes dagen før. Tema denne gangen er: «Gi oss styrke og mot! Medvandring, disippelgjøring og formidling blant ungdom».

Missiologisk Forum

På grunn av usikkerheten rundt Corona-situasjonen har vi sett oss nødt til å avlyse vårt Missiologiske Forum 22.april. Men følg med! Vi ønsker å arrangere dette ved en senere anledning!

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

NORME holder for tiden på med å samle inn data for 2019, og gleder oss til å presentere tallene når de er klare.