Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen 2021

LINK-konferansen 2021 ble avholdt 8.september i Storsalen. Du kan se de fleste av innleggene på Youtube her.

NORMEs årsmøte og LINK-konferansen 2022 vil bli avholdt 13.-14. september 2022. Hold av datoene nå!

Missiologisk forum

Missiologisk Forum ble arrangert som hybrid arrangement (fysisk/digital deltakelse) 10.juni 2021 med følgende tema: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon?»  Programmet var slik.

Neste Missiologisk Forum blir  27. april 2022. Se informasjon om tema, program og påmeldingsinformasjon under fanen «arrangementer» øverste til høyre.

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

NORMEs medlemsstatistikk for 2020 er klar. Du kan finner nøkkeltallene her.