Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausannebevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen 2020

Link er NORMEs årlige misjonskonferanse, som samler ledere og ansatte fra NORMEs medlemmer, samt andre med interesse for misjon og menighet. Link arrangeres i Oslo den 9 september, i forbindelse med NORMEs årsmøte som avholdes dagen før. Tema denne gangen er: «Gi oss styrke og mot! Medvandring, disippelgjøring og formidling blant ungdom».

Missiologisk Forum

På grunn av usikkerheten rundt Korona-pandemien ble vårt Missiologiske Forum 22.april 2020 avlyst. Av samme grunn ble det heller ingen arrangementer høsten 2020. Men følg med! Vi håper på nye samlinger i 2021!

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

NORMEs medlemsstatistikk for 2019 er klar. Du kan finner nøkkeltallene her.