Ny daglig leder i NORME

PRESSEMELDING

Ny leder i Norme

Øystein Samnøen, Hamar, er ansatt som ny daglig leder i Norsk råd for misjon og evangelisering (Norme). Han tiltrer i en mindre stillingsprosent 1. mars, med gradvis opptrapping til full stilling i løpet av 2022.

Samnøen er utdannet dramapedagog, og har i tillegg mastergrad fra BI i strategisk ledelse, personalutvikling, markedskommunikasjon og innovasjon. Han har også deltatt i flere lederutviklingsprogrammer, og sitter i dag i synodestyret i Den evangelisk lutherske frikirke.

Samnøen har god kjennskap til norsk misjon og kristenliv, og har ledererfaring fra en rekke organisasjoner, blant annet Ungdom i Oppdrag, Barnevakten, Mission Aviation Fellowship, Mercy Ships og avisen Dagen. Gjennom dette arbeidet har Samnøen også skaffet seg bred internasjonal kompetanse og erfaring.

Øystein Samnøen sier selv om sin motivasjon for stillingen:

  • Jeg har et hjerte for å dele Jesus, og opplevde et kall til misjon som 18-aring. Jeg vil gjerne være en medspiller for menigheter og organisasjoner som deler troen med nye mennesker. Jeg gleder meg til å jobbe med å skape engasjement for misjon og evangelisering, samt bidra til strategitenkning og synergisamspill blant Normes medlemmer.

Styreleder i Norme, Rolf Gunnar Heitmann, uttrykker stor glede over at Samnøen har takket ja til stillingen, og sier Norme i dette har fått en kompetent, dyktig og kreativ leder som vil bidra til å utvikle Norme som et strategisk nettverk for sine medlemmer.