Podkaster om Lausanne

Lars Dahle er professor i systematisk teologi med vekt på apologetikk ved NLA, og daglig leder for Damaris Norge. Kjetil Fyllingen er leder for www.omgud.net og nettkonsulent i Damaris Norge. Lytt til deres samtaler om Lausanne-bevegelsen.

Lausanne 50 år del 1: Bevegelsens historie, betydning og aktualitet

I år markerer Lausannebevegelsen 50 år med sin fjerde verdenskongress. I denne episoden samtaler Kjetil Fyllingen med Lars Dahle som både er tillitsvalgt i og forsker på bevegelsen. Vi får høre om Billy Grahams rolle som initiativtaker, om hvordan bevegelsen har preget global misjon, og om en spennende e-postutveksling med Billy Grahams svoger.

Lausanne 50 år (del 1): En samtale om bevegelsens historie, betydning og aktualitet | Snakk om Tro – Med dobbel lytting til Bibel og samtid (podbean.com)

Lausanne 50 år del 2: Rapport: “The State of the Great Commission”

I år markerer Lausannebevegelsen 50 år med sin fjerde verdenskongress i Seoul. I denne episoden samtaler Kjetil Fyllingen med Lars Dahle som både er tillitsvalgt i og forsker på bevegelsen. Vi får høre om The State of the Great Commission Report som er en ny og svært omfattende rapport fra Lausanne. I denne omfattende rapporten kan vi lese om aktuell status for kristen tro, kirke og misjon i globalt perspektiv. Rapporten fokuserer også på ti sentrale temaer som vil prege verden, kirke og misjon fremover.

Lausanne 50 år (del 2): En samtale om en aktuell og unik rapport om global misjon | Snakk om Tro – Med dobbel lytting til Bibel og samtid (podbean.com)