RESSURSER

Ressurser

Inn for landing

To-kulturell ungdom: Hvor er hjemme?

«Inn for landing» er et kurs for ungdommer som har bodd og vokst opp i en annen kultur, i kortere eller lengre tid. Kurset setter søkelys på det å «lande» i Norge etter å ha bodd i utlandet. Det gjør ikke noe om det har gått flere år siden deltakeren kom tilbake til Norge. Det er aldri for sent å ta en ny runde med refleksjoner rundt hva oppholdet utenlands har gjort med deg, på godt og vondt.

Undervisning

På Inn for landing får deltakerne lære mer om hva som skjer med oss når du flytter mellom ulike kulturer. Gjennom temaer og gruppearbeid lærer du mer

om:

▪ Identitet og tilhørighet

▪ Fordeler og utfordringer ved en tverrkulturell oppvekst

▪ Flytteprosessen

▪ Verdier: Mine, dine og andres

▪ Tilpasningsstiler og møte med et liv i et annet land

Ledere og undervisningsansvarlige har god kompetanse på ulike problemstillinger knyttet til flerkulturell oppvekst vil gi sine faglige bidrag. Mange av de har selv to-kulturell bakgrunn. Det er også en gruppe hjelpeledere som er med for å sikre at hver eneste deltaker på kurset blir sett og ivaretatt.

For hvem?

Kurset retter seg mot ungdommer i 9. klasse på ungdomsskolen og videregående skole.

Hvorfor Inn for landing?

Som deltaker på Inn for landing får man møte andre ungdommer som har opplevd noe av det samme som deg. Alle har bodd i land med forskjellige kulturer, og alle har forskjellige historier. Det er en fin leir hvor man får dele egne opplevelser og får høre om andres. Om du ikke kjenner noen, så er ikke det et problem. Man blir fort kjent med de andre gjennom leker og aktiviteter. Du lærer at ditt liv og dine opplevelser i utlandet er noe å være stolt av.

Informasjon

Kontakt NORME på post@norme.no dersom du ønsker mer informasjon.