Vern om skaperverket

Nettverk

Vern om skaperverket har lansert en splitter ny ressursside! Se videoer fra Thor Haavik og andre teologer og naturvitere.

Om nettverket

Vern om skaperverket er et tverrkirkelig nettverk som består av personer fra ulike generasjoner og bakgrunner. Noen har vært opptatt av saken i en årrekke, mens for andre er engasjementet nyere.

Nettverket har fremvoksende grupper i flere byer. Alle bidrar på frivillig basis og arbeidet er løst organisert og et grasrot-tiltak. De jobber for å inspirere, gi kunnskap og hjelpe med implementering. I samarbeid med NORME har Vern om skaperverket hatt flere åpne fagseminarer.

Vern om skaperverket ser etter flere frivillige som ønsker å bidra innen blant annet administrering og digitale oppgaver, for å kunne gjennomføre andre prosjekter som det ellers ligger til rette for. Det er også mulighet å danne nye nettverksgrupper med egne prosjekter der man befinner seg i landet. 

Teologer og naturvitere

Nettverket har laget en ressursside med innhold om miljø og klima fra fageksperter på teologi og naturvitenskap. Her kan du nå se foredrag med teologer som Thor Haavik, Karl Inge Tangen, Rolf Kjøde og meteorolog Olav Krogsæter.

Siden skal gi en oversikt over klimastoff som er kvalitetssikret av personer som både assosierer seg med NORME sine verdier og har relevant faglig kompetanse og erfaring.

Etter hvert vil ressurssiden få en underside med spørsmål og svar. Du kan allerede nå begynne å sende inn dine spørsmål, enten det skulle være teologiske eller naturvitenskapelige spørsmål. Send spørsmålene til schjdan@gmail.com

Kontakt

Daniel Schjelderup

Kontaktperson for nettverket

Telefon: 458 85 110

E-post: schjdan@gmail.com

Øystein Samnøen

Daglig leder i NORME

Telefon: 404 01 808

E-post: osamnoen@norme.no