Avlysninger og utsettelser

Det begynner å tære på kreftene for de fleste. Det er det inntrykket vi sitter igjen med. Korona-pandemien begrenser livene våre slik vi er vant med å leve dem! Alt dette gjør noe med oss! La oss derfor oppmuntre hverandre i disse tider! Vi trenger hverandre fortsatt! La oss holde fast ved håpet om bedre tider! Pandemien har dessverre fått …

«BMB-samling»

Dette er en melding til deg som er registrert medlem av BMB-nettverket. Ja, du leste riktig! Vi har vanligvis kalt nettverket MBB-nettverket, men endrer nå navn til BMB-nettverket! Hvorfor? Jo, fordi dette er blitt mer vanlig internasjonalt, men først og fremst fordi dette er noe svært mange kristne ex-muslimer foretrekker å kalle seg selv. De ønsker først og fremst at …

Why Truth Matters

Det er i år ti år siden Lausanne-konferansen i Cape Town i Sør-Afrika. En stor gruppe norske misjonsledere fikk gleden av å være med. Det var deltakere fra flere land enn det er medlemsland i FN! Om du ikke fikk med deg dette, er det fortsatt muligheter. Det finnes mange tilgjengelige ressurser på nett. Et eksempel er et bidrag av …

Tydelighet og taushet

Hans Aage Gravaas, daglig leder i Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME) skulle hatt sin årlige lederdag denne måneden. På grunn av smittevern-situasjonen er arrangementet avlyst. Men temaet for dagen er fortsatt hyperaktuelt: «Mellom tydelighet og taushet. Å være kirke- og organisasjonsleder i et polarisert samfunn.» Med dette er vi ikke bare opptatt av …

Gå Ut Senteret med nytt misjonsstudium

Gå Ut Senteret i Trondheim tilbyr nå et nytt og spennende tjenesteforberedende program – «Tjeneste og ledelse» Dette erstatter det tidligere misjonærkurset ved Gå Ut Senteret. Det nye kurset, som nå er offentlig godkjent og som starter opp sommeren 2021, er langt mer fleksibelt enn det gamle. Her er noen «kjernepunkter»: Inntil seks uker forberedelse til større kristen tjeneste på …

Evangeliets globale utbredelse og posisjon

NORMEs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere har til felles at de alle er opptatt av evangeliets utbredelse. Likevel er de ulike: Noen av dem er kirkesamfunn, andre er misjonsorganisasjoner. Noen arbeider nasjonalt, andre internasjonalt; de fleste begge deler. Noen arbeider primært blant barn og unge, andre blant alle aldersgrupper Noen arbeider i en bestemt verdensdel, andre i flere verdensdeler Noen sikter seg …

Evangelikale uenige om politikk

Hvor ofte ser vi ikke at kristne med samme teologiske grunnsyn og kristne verdier tenker ulikt eller strides om politiske spørsmål? I USA har evangelikale kristne fremstått som den sittende presidentens sterkeste støttespillere. Samtidig er det også mange som tenker annerledes. Denne uenigheten utfordrer samholdet mellom kristne. Timothy Dalrymple, president og CEO for Christianity Today, skriver en interessant artikkel om …

Hvordan protesterer kristne mot urett?

Hva er egentlig urett, og hvordan forholder vi oss til det som kristne? Kan vi bryte loven? Og hva når vi er uenige oss imellom? Leder av NORME, Hans Aage Gravaas, og generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, samtaler om dette i en podcast i forbindelse med Rettferdskonferansen 2020. Du kan lytte deres samtale i din podcast-app eller direkte …

Trosfriheten er under betydelig press

Skien kommune vil nekte Ungdom i Oppdrag refusjon av avgift på grunn av homofilisyn. Organisasjonen kan gå glipp av 124.000 kroner fordi kommunedirektøren i Skien mener at misjonsstiftelsen «ikke er åpen for allmennheten».  Leder i NORME, Hans Aage Gravaas, skrev en kronikk om saken. Den stod først på trykk i Vårt Land 20.oktober ( og deretter i avisene Varden og …

Bli med på digital Lausanne-konferanse!

Bli med ​​på ENGAGE! Lausanne Europe feirer 10-årsjubilum for Lausanne III Cape Town kongressen. Dette skjer digitalt og allerede på lørdag 24.oktober kl.19.00! Vi vil fokusere på Cape Town og hvordan denne viktige kongressen har påvirket kirke og misjon i Europa i dag og vårt felles oppdrag med evangeliet. Du vil møte praktikere som Sarah Breuel og Luke Greenwood. Du …