Velkommen til LINK 2021

LINK-konferansen avholdes i Oslo (Storsalen, Staffeldtsgate 4) 8.september 2021. Påmeldingsinformasjon på Checkin.no finner du her. PROGRAM – LINK 8. September 09:00-09:30 Registrering 09:30-09:40 Velkommen 09:40-10:05 Vestlig kristenhet sett utenfra – Nana Yaw Offei Awuku (Lausanne Global Associate Director for Generations) 10:05-10:35 Norsk kirkeliv sett delvis utenfra – Shalome Croos (Ung baptist) 10:35-10:50 Kaffe og samtale 10:50-11.15 Link Talks• Hva er kirkens DNA? – Espen Schiager Topland …

Det som bygger kirken

Av Hans Aage Gravaas, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) Menneskelig suksess haraldri – verken før eller nå – bidratt til å bygge Jesu Kristi kirke. Vår senmoderne kultur er utpreget narsissistisk. Selvopptattheten kjenner ingen grenser. Et balansert, positivt selvbilde er selvsagt ikke galt, men når selvbeundringen, nytelsen og egennytten er viktigere enn empatien, nestekjærligheten og kampen for verdier …

HASTER! Missiologisk forum!

Missiologisk Forum, 10.juni 2021, nærmer seg, og det haster å melde seg på. Vi tror dette blir en fin dag med godt utbytte. Et viktig tema med relevans for den verdensvide kirke – både nasjonalt og internasjonalt. Tema: «Gud eller mammon? Rikdom og fattigdom – en utfordring for kirke og misjon?» Det er begrenset plass på grunn av smittevernhensyn, men det …

Presteutdanning på NLA

I februar 2021 kom en pressemelding fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) – et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet – om at man ga grønt lys for presteutdanning ved NLA Høgskolen. Høgskolen måtte imidlertid søke Kunnskapsdepartementet om rett til å tildele graden. NLA Høgskolen forteller i en pressemelding 2.juni at departementet nå har fattet positivt vedtak. — Vi …

Urimelige begrensninger i Oslo?

Av Hans Aage Gravaas Takk til Oslo-politiker og teolog Espen Andreas Hasle, tidligere leder i Acta, som våger å heise flagg! Jeg har det siste året hatt stor respekt og forståelse for at kirkeledere og ledere for andre tros- og livssynsorganisasjoner har støttet solidarisk opp om alle tiltak for å bekjempe pandemien. Dette fordi det jo handler om vårt folks …

Utfordrende podkast!

Siste episode av avisen Dagens podkast, Tore & Tarjei, gir oss et nytt, spennende møte med Os Guinness. Denne podkasten er verdt å lytte til. Her adresseres viktige spørsmål og utfordringer om tro og tjeneste i dagens kirke og samfunn. Du kan lytte til Dagen- podkasten her. Litt bakgrunnsinformasjon om Os Guinness:Os Guinness (DPhil, Oxford) er forfatter eller redaktør av …

Er politiske privilegier skadelig for kristen tro?

En analyse av 166 nasjoner antyder at den største trusselen mot kristen vitalitet og vekst ikke er forfølgelse, velstand, utdannelse eller pluralisme, men statlig støtte og politiske privilegier. Dette i følge en artikkel som er publisert i Christianity Today denne uken. Artikkelen kan leses her. Artikkelforfatteren Nilay Saiya, som er assistant professor of public policy and global affairs ved Nanyang …

Misjonærbarnas historier

Av Hans Aage Gravaas, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering Misjonærbarndebatten var og er helt nødvendig. Men norsk misjon av i dag er ikke hvor den var. Nye ordninger er etablert. Likevel trenger nye generasjoner misjonærer stadig forsikring om at barna deres blir godt ivaretatt. Norsk misjonshistorie er forholdsvis kort.  Med unntak av «statsmisjon» til blant annet India og Grønland …

Dramatisk for Somali-kristne

Det rapporteres nå åpent om dramatisk situasjon for Somali-kristne som er dømt for apostasi (frafall fra Islam) og «spredning av kristendom». Saken fortjener oppmerksomhet og internasjonal fordømmelse. Det handler om brudd på elementære menneskerettigheter. Vi sakser fra Middle East Concern: «On either Thursday 6 May or Saturday 8 May, two Christians, charged with “apostasy” and “spreading Christianity,” and several co-defendants …

Skomakeren som utfordret

Den kristne kirke har helt fra starten av krysset grenser med evangeliet. Fra å være en geografisk begrenset gruppe Jesus-disipler, har kristen tro gradvis fått fotfeste blant mange folkegrupper i alle verdensdeler. Enkeltmennesker delte sin tro til mennesker, som igjen bragte det videre til andre. Troen på Jesus har global relevans og betydning. Derfor er verdensmisjon fortsatt viktig. Kristen misjon …