Kirkeledere hardt ut mot smitteverntiltak

Julen er en viktig kirkelig høytid. Dette er tiden hvor kirkene fylles til randen. Men ikke i år. Smitteverntiltakene begrenser; ikke minst i Oslo hvor restriksjonene er så sterke at det i praksis betyr stengte kirker. Dette går ikke upåaktet hen. Flere kirkeledere reagerer sterkt. «Jeg savner en forståelse av troens betydning i mange menneskers liv. Ikea har hatt åpent …

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap

Mange ønsker å oppdatere seg faglig på aktuelle temaer i kirke og misjon. Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap er en av flere viktige norske publiseringskanaler. Tidsskriftet har mange interessante artikler. Du kan bla i tidsskrifts rikholdige arkiv ved å klikke deg inn her. Du finner alle årganger fra 1947 og frem til i dag!

Forbønn for unådde folkegrupper

Lausannepakten av 1974, som er basisdokumentet som NORME er tuftet på, er opptatt av å formidle en levende visjon for misjon og evangelisering. Sentralt i dette er oppdraget med å nå ut til «unådde folkegrupper». Lausanne-pakten sier følgende i sin norske oversettelse: Mer enn 2 700 millioner mennesker dvs. mer enn to tredjedeler av jordens befolkning er ennå ikke nådd …

Medarbeider i Stefanusalliansen nektet innreise i Tyrkia

En medarbeider i Stefanusalliansen ble stoppet av politiet på en tyrkisk flyplass i mars i år og erklært uønsket. Det melder Stefanusalliansen i en pressemelding, forteller Kristelig Pressekontor/Dagen. – Svartelistingen er helt uakseptabel, sier generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen (bildet). 5. mars i år ble prosjektrådgiver Vija Herefoss stoppet på flyplassen i Antalya i Tyrkia. Hun ble nektet innreise av …

Jul på mange språk

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet» (Johannes Åpenbaring 7:9-10). Det kristne budskap er et …

Skien kommune snur i Ungdom i Oppdrag-saken

For noen uker siden ble Ungdom i Oppdrag diskriminert av Skien kommune. Organisasjonen ble nektet refusjon av VAR-avgift på grunn av sitt homofilisyn og fordi organisasjonen angivelig ikke var demokratisk og «åpen for allmenheten». Saken ble gjenstand for en opphetet mediedebatt, både regionalt og nasjonalt. NORMEs daglige leder, Hans Aage Gravaas, engasjerte seg også i saken. En kronikk ble publisert …

Vil du være vår venn?

Flere av dere som leser dette, er kanskje ansatt i en av NORMEs cirka 40 medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonene utgjør «grunnfjellet» i organisasjonen. De er NORMEs «oppdragsgivere» og bærer hovedtyngden av økonomien. Men er du klar over at vi også har personlige medlemmer? Disse er enkeltpersoner som er våre gode støttespillere. De er mennesker som brenner for misjon og evangelisering på …

Avlysninger og utsettelser

Det begynner å tære på kreftene for de fleste. Det er det inntrykket vi sitter igjen med. Korona-pandemien begrenser livene våre slik vi er vant med å leve dem! Alt dette gjør noe med oss! La oss derfor oppmuntre hverandre i disse tider! Vi trenger hverandre fortsatt! La oss holde fast ved håpet om bedre tider! Pandemien har dessverre fått …

«BMB-samling»

Dette er en melding til deg som er registrert medlem av BMB-nettverket. Ja, du leste riktig! Vi har vanligvis kalt nettverket MBB-nettverket, men endrer nå navn til BMB-nettverket! Hvorfor? Jo, fordi dette er blitt mer vanlig internasjonalt, men først og fremst fordi dette er noe svært mange kristne ex-muslimer foretrekker å kalle seg selv. De ønsker først og fremst at …

Why Truth Matters

Det er i år ti år siden Lausanne-konferansen i Cape Town i Sør-Afrika. En stor gruppe norske misjonsledere fikk gleden av å være med. Det var deltakere fra flere land enn det er medlemsland i FN! Om du ikke fikk med deg dette, er det fortsatt muligheter. Det finnes mange tilgjengelige ressurser på nett. Et eksempel er et bidrag av …