Webinar om forkynnelse som «dobbel lytting»

NLA Høgskolen inviterer til webinar om forkynnelse 1.mars kl. 12.00-1600. Medvirkende er Peter Mead, Stefan Gustavsson, Lar Dahle og Bjørn Hinderaker. Utfyllende informasjon om program og påmelding finner du her. Webinaret er helt gratis.

Oppgjør og tilgivelse

Tilgivelse er et kjært ord. Hvor godt er det ikke å bli tilgitt når vi har «gått over streken» i ord eller handling? Slik er det i mellommenneskelige forhold; slik også i vårt forhold til Gud. I den kristne kirke er tilgivelse et kjerneord. Syndenes forlatelse er selve forutsetningen for både vår frelse og vår tjeneste med evangeliet. Hva tenker vi …

Markeringer av Hauge-jubileum

Det er i år 250 år siden Hans Nielsen Hauges fødsel. Dette markeres på ulike måter. Foreningen Hauge 2021, med utgangspunkt i Fredrikstad, har tatt initiativet til til en nasjonal feiring med utvikling av nytt besøkssenter på fødestedet Hauges Minde i Fredrikstad, utstilling, bokutgivelse og flere jubileumsarrangementer.  En nasjonal rådgivende komite ledet av Kjell Magne Bondevik er etablert. Som en del …

Ny generalsekretær i World Evangelical Alliance

Thomas Schirrmacher (60) fra Tyskland er valgt som ny generalsekretær i World Evangelical Alliance. Han starter sin tjeneste i mars 2021. Schirrmacher er moralfilosof og spesialist i religionssosiologi og religions-/ trosfrihet. Han er kjent som global menneskerettighetsaktivist og innehar en «lærestol» i teologi (etikk, missiologi og verdensreligioner). Thomas Schirrmacher har tjenestegjort som Associate Secretary General i World Evangelical Alliance med …

Vårt Land fordømmer nytt angrep på trosfriheten

Vi skrev tidligere på denne siden at trosfriheten er under betydelig press. Foranledningen var en konkret sak som rammet Ungdom i oppdrag. Organisasjonen ble diskriminert i forbindelse med avgiftsrefusjon for foreninger innen idrett og kultur i Skien kommune, fordi den holdt fast ved et tradisjonelt syn på ekteskapet. Saken fikk heldigvis en positiv vending. Skien kommune snudde og omgjorde sitt …

Julehilsen fra NORME

«La oss gå for å se!» Vår tids mediefolk arbeider ofte ut fra nyhetskriterier. Kriterier som vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt er med på å avgjøre hva som er å betrakte som «nyhet» og hva som bør gis spaltemillimeter og sendetid.   Julen presenterer en 2000 år gammel historie, som sprenger lokale, nasjonale og kulturelle grenser og som fortsatt …

Det er noe som skurrer

Av Hans Aage Gravaas, Daglig leder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) Annerledesåret 2020 er ved veis ende. Ingen hadde forestilt seg at det skulle bli slik. Sosial avstand, reiserestriksjoner, nedstengning, hjemmekontor og endret bevegelsesmønster har rammet oss alle med ulik styrke og på forskjellig måte. Noen har selv vært syke eller har mistet sine kjære. Andre ble permittert …

Kirkeledere hardt ut mot smitteverntiltak

Julen er en viktig kirkelig høytid. Dette er tiden hvor kirkene fylles til randen. Men ikke i år. Smitteverntiltakene begrenser; ikke minst i Oslo hvor restriksjonene er så sterke at det i praksis betyr stengte kirker. Dette går ikke upåaktet hen. Flere kirkeledere reagerer sterkt. «Jeg savner en forståelse av troens betydning i mange menneskers liv. Ikea har hatt åpent …

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap

Mange ønsker å oppdatere seg faglig på aktuelle temaer i kirke og misjon. Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap er en av flere viktige norske publiseringskanaler. Tidsskriftet har mange interessante artikler. Du kan bla i tidsskrifts rikholdige arkiv ved å klikke deg inn her. Du finner alle årganger fra 1947 og frem til i dag!

Forbønn for unådde folkegrupper

Lausannepakten av 1974, som er basisdokumentet som NORME er tuftet på, er opptatt av å formidle en levende visjon for misjon og evangelisering. Sentralt i dette er oppdraget med å nå ut til «unådde folkegrupper». Lausanne-pakten sier følgende i sin norske oversettelse: Mer enn 2 700 millioner mennesker dvs. mer enn to tredjedeler av jordens befolkning er ennå ikke nådd …