Bør vi be for muslimer på ramadan?

Av Hans Aage Gravaas, NORME Hvorfor ikke be for muslimene i en for dem sårbar tid som ramadan? Det er ingen grunn til å tenke at det ligger noe manipulativt i dette. Bønneaksjonen «30 dagers bønn for verdens muslimer» er en årlig bønneaksjon som har pågått i tretti år. Aksjonen ble opprinnelig til etter et møte mellom flere internasjonale ledere …

Artikler og webinar om Hans Nielsen Hauge

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, Vol 75 Nr 1-2 (2021) er nå tilgjengelig. Dette er et dobbeltnummer med fagstoff om ulike sider Hans Nielsen Hauges liv og virke. Det er i år 250 år siden Hauge ble født. Du har fri elektronisk tilgang til tidsskriftet og kan lese de artiklene du ønsker her. 8.april (kl. 10-13) er også Norsk Tidsskrift for …

Oppfordring til bønn for land og folk

Kirkens største og viktigste høytid vil også i år bli spesiell og annerledes. Påskemorgen synger vi «Deg være ære, Herre over dødens makt!»; en seierssang om Kristus som seiret over døden. Budskapet om Guds kjærlighet og frelse går også denne påsken ut til alle mennesker, enten dagene er gode eller vonde. Selv om vi lever i håpet og i lyset …

Politikk og religionsfrihet

Av Hans Aage Gravaas, Daglig leder i NORME. Det blåser rundt evangeliske kristne. Christianity Todays tidligereredaktør, Timothy Dalrymple, uttrykte for en tid tilbake bekymring over «de evangelikales» politiske posisjonering i USA. Han mente at mange alt for sterkt identifiserte seg med tidligere president Donald Trump, og at de stod i fare for å bli tatt til inntekt for alt han sa …

Hvordan forholder vi oss til konspirasjonsteorier?

Konspirasjonsteoriene florerer. Ikke minst i en tid med sterke politiske motsetninger og med en global pandemi som rammer oss alle. Svenske Stefan Gustavsson, som er godt kjent også i Norge, bidro nylig på et webinar i regi av IFES Europe hvor nettopp vårt forhold til konspirasjonsteorier stod på dagsorden. Du kan lytte til webinaret i sin helhet her. Her er …

Trosfrihet og kvinners rettigheter

Stefanusalliansen, en av NORMEs medlemsorganisasjoner, arbeider med trosfrihet som grunnleggende menneskerettighet for alle mennesker, uavhengighet av tro og bakgrunn. For flere år siden ga organisasasjonen ut et populært hefte – Freedom of religion or belief for everyone– som nå er oversatt til mange språk. I dag, på kvinnedagen, lanseres en ny versjon av heftet: Freedom of religion or belief for …

«Who are Evangelicals?»

Thomas Schirrmacher er nå innsatt som ny generalsekretær i World Evangelical Alliance (WEA). Hans innsettelsestale fokuserer på «evangelikal identitet». Du kan se talen på Youtube her. Manuskriptet finner du her.

Bønn for verdens muslimer

Bønneguiden for årets bønneaksjon for verdens muslimer er nå tilgjengelig. Bønneaksjonen finner sted i tidsrommet 13.april til 12.mai 2021. Du finner mer informasjon om dette her. Ønsker du å bestille trykte hefter til din menighet eller organisasjon, kan du gjøre dette ved å henvende deg til vår medlemsorganisasjon, Åpne Dører. Dette gjør du ved å skrive en e-post til: norway@od.org

En etterlengtet gjenåpning

«Fra tirsdag kan man samle inntil 100 personer på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser. Dermed kan flere samles til fysiske gudstjenester, også i kirker med benker eller løse stoler», melder Vårt Land. Dette er et vedtak som mange har etterlyst. Det er også klokt. Norsk kirke og organisasjonsliv har hele veien støttet lojalt opp om samfunnsdugnaden. Hensynet til liv …

Webinar om forkynnelse som «dobbel lytting»

NLA Høgskolen inviterer til webinar om forkynnelse 1.mars kl. 12.00-1600. Medvirkende er Peter Mead, Stefan Gustavsson, Lar Dahle og Bjørn Hinderaker. Utfyllende informasjon om program og påmelding finner du her. Webinaret er helt gratis.