Missiologisk Forum 1. november; Christ Connecting Youth Ministry

Hvorfor forsvinner ungdommer fra menighet og misjon? Er vi i ferd med å miste neste generasjon? David Kinnaman, fra Barna Group, California, USA, kommer til Missiologisk Forum. Kinnaman har blant annet forsket på ungdommers religiøsitet, og hvorfor ungdommer forlater menighet og misjon. Boken You lost me, har allerede rukket å bli en klassiker. I tillegg får vi blant annet høre …

Hvem tror på konvertittene?

Vi hører stadig om muslimer som kommer til tro på Jesus i ulike forsamlinger rundt om i Norge. Deres pastorer og ledere underviser dem og leder dem videre i troen. Noen blir også døpt. Men i møte med norske utlendingsmyndigheter møter de liten forståelse for sin nye tro, eller troverdighet på sin omvendelse. Hva skal til for at konvertittene skal …

NORMEs årsmøte, 4. september

Velkommen til NORMEs årsmøte, tirsdag 4. september 2018 Årsmøtet er åpent for alle, men kun delegatene har stemmerett. Delegater er både enkeltmedlemmer og organisasjonsmedlemmer. Saksdokumenter sendes ut senest fire uker i forveien til alle medlemsorganisasjonene, sammen med innkalling til årsmøtet. Dersom du ikke har fått disse oversendt, så ta kontakt på post@norme.no Påmelding til årsmøtet skjer via Checkin.no på denne …

Missiologisk Forum 19. april

Sammen med Norges Kristne Råd og Den norske kirke arrangerer NORME vårens Missiologiske Forum 19. april. Tema for dagen er Kirkenes Verdensråds store misjonskonferanse i Arusha i mars 2018, og vi får rykende ferske inntrykk og smakebiter fra flere i den norske delegasjonen. Et kall til forvandlende disippelskap: Hovedtema for Aursha-konferansen var Moving in the Spirit: called to transforming discipleship. …

Missiogisk Forum 2017 – Kvinner som endringsagenter i kirke og misjon

MISJONSKVINNER Av Kari Fure, Dagen   Berit Hagen Agøy er Den norske kirkes øverste leder i internasjonale spørsmål. Likevel kan hun oppleve å bli totalt oversett. Hun tror neppe det hadde skjedd hvis hun var mann. Generalsekretæren i Mellomkirkelig råd fortalte om sine erfaringer da NORME, Norsk råd for Misjon og Evangelisering, tirsdag inviterte til fagdag om kvinner som endringsagenter …