Missiologisk Forum, 5. februar

Mellom kontekstualisering og synkretisme: En viktig oppgavene i misjon er å skjelne mellom ånder. I misjon møter vi behovet for å skjelne mellom hva som bør bevares av kultur, tradisjon og praksis, og hva som bør tas avstand fra. Vi har sett etter måter å kontekstualisere det kristne budskapet på, mens vi har ønsket å unngå uheldige religionsblandinger eller synkretisme. Men …

Inn for landing, 21. -25. februar 2019

Igjen arrangeres kurset Inn for landing for ungdommer fra utsendte familier, den 21. til 25. februar. Inn for landing er et fem dagers kurs for ungdommer som har hatt deler av sin oppvekst i en annen kultur. På Inn for Landing setter vi fokus på det ”å lande” i Norge etter å ha bodd «ute». Inn for Landing er en …

Europa trenger HÅP!

Hope for Europe er en nettverksbasert konferanse i regi av European Evangelical Alliance. Tidspunkt for konferansen er mandag 8. oktober til lørdag 13. oktober, og sted er Tallin. Hope for Europe har allerede over 600 påmeldte fra hele Europa. Du finner alle detaljene rundt konferansen her.  Nettverkene er til for deg som har en tjeneste innenfor samme område. De ulike nettverkene …

Missiologisk Forum 1. november; Christ Connecting Youth Ministry

Hvorfor forsvinner ungdommer fra menighet og misjon? Er vi i ferd med å miste neste generasjon? David Kinnaman, fra Barna Group, California, USA, kommer til Missiologisk Forum. Kinnaman har blant annet forsket på ungdommers religiøsitet, og hvorfor ungdommer forlater menighet og misjon. Boken You lost me, har allerede rukket å bli en klassiker. I tillegg får vi blant annet høre …

Hvem tror på konvertittene?

Vi hører stadig om muslimer som kommer til tro på Jesus i ulike forsamlinger rundt om i Norge. Deres pastorer og ledere underviser dem og leder dem videre i troen. Noen blir også døpt. Men i møte med norske utlendingsmyndigheter møter de liten forståelse for sin nye tro, eller troverdighet på sin omvendelse. Hva skal til for at konvertittene skal …

NORMEs årsmøte, 4. september

Velkommen til NORMEs årsmøte, tirsdag 4. september 2018 Årsmøtet er åpent for alle, men kun delegatene har stemmerett. Delegater er både enkeltmedlemmer og organisasjonsmedlemmer. Saksdokumenter sendes ut senest fire uker i forveien til alle medlemsorganisasjonene, sammen med innkalling til årsmøtet. Dersom du ikke har fått disse oversendt, så ta kontakt på post@norme.no Påmelding til årsmøtet skjer via Checkin.no på denne …

Missiologisk Forum 19. april

Sammen med Norges Kristne Råd og Den norske kirke arrangerer NORME vårens Missiologiske Forum 19. april. Tema for dagen er Kirkenes Verdensråds store misjonskonferanse i Arusha i mars 2018, og vi får rykende ferske inntrykk og smakebiter fra flere i den norske delegasjonen. Et kall til forvandlende disippelskap: Hovedtema for Aursha-konferansen var Moving in the Spirit: called to transforming discipleship. …

Missiogisk Forum 2017 – Kvinner som endringsagenter i kirke og misjon

MISJONSKVINNER Av Kari Fure, Dagen   Berit Hagen Agøy er Den norske kirkes øverste leder i internasjonale spørsmål. Likevel kan hun oppleve å bli totalt oversett. Hun tror neppe det hadde skjedd hvis hun var mann. Generalsekretæren i Mellomkirkelig råd fortalte om sine erfaringer da NORME, Norsk råd for Misjon og Evangelisering, tirsdag inviterte til fagdag om kvinner som endringsagenter …